Lexia Education

Leverandør av juridiske kurs og digital produkter
Nyhetsportalen – prøv ut gratis og uforpliktende!

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs innen 12+ rettsområder

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og benytte som oppslagsverk (arkiv)
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis

Knapp med grå bakgrunn


17. februar 2021 kl 9.00-12.00

Generasjonsskifte – hva bør man tenke på?

Kursholder: Anne-Sofie Rolfsjord og Randi Birgitte Bull, Bull & Co Advokatfirma

Form: Livestream

Kursmateriell: Ja, egen ressursside tilhørende kurset

Pris: 2950 kr

Klikk for mer info & påmelding
Randi og Anne-Sofie

Kurskatalog for første halvår 2021

Januar

Mandag 18. januar  kl. 15-17 | Selskapsrett: oppsummering av året 2020 | Nanette Arvesen og Stig Berge, Thommessen | Klikk for info

Tirsdag 19. januar  kl. 15-17 | Asyl- og utlendingsrett: oppsummering av året 2020 | Øystein D. Øyen, Seniorrådgiver i Utlendingsnemnda | Klikk for info

Onsdag 20. januar  kl. 15-17 | Sivilprosess: oppsummering av året 2020 | Jørgen Vangsnes, Wikborg Rein Advokatfirma | Klikk for info

Torsdag 21. januar  kl. 15-17 | Forsikringsrett: oppsummering av året 2020   | Karoline Stenberg og Erik Fjeldstad, Kogstad Lunde & Co | Klikk for info

Mandag 25. januar  kl. 15-17 | Konkursrett: oppsummering av året 2020 | Anne Helsingeng og Kristoffer Aasebø, Bull & Co Adv. | Klikk for info og påmelding

Tirsdag 26. januar  kl. 15.15-17.15 | Barnerett, med vekt på barnevern: oppsummering av året 2020 | Cecilie Ø. Berglund, Høyesterett | Klikk for info og påmelding

Onsdag 27. januar  kl. 15-17 | Skatte- og avgiftsrett: oppsummering av året 2020 | Tone Kaarbø, Advokatfirmaet Ræder | Klikk for info og påmelding

Torsdag 28. januar  kl. 15-17 | Trygderett: oppsummering av året 2020  | Imran Haider, LO | Klikk for info og påmelding 


Februar

Onsdag 17. februar  kl. 9.00-12.00  | Generasjonsskifte - praktisk rettet kurs med maler og ressursside | Anne-Sofie Rolfsjord og Randi Birgitte Bull, Bull & Co Adv. | Klikk for info og påmelding

Torsdag 18. februar  kl. 16.15-18.15 | Strafferett/straffeprosess: nyere rettspraksis og andre nyheter | Jon Chr. Elden og Anders Brosveet, Adv. Elden | Klikk for info og påmelding


Mars

Torsdag 3. mars  kl. 15-17 | Arbeidsrett: nyere rettspraksis og andre nyheter | Ole André Oftebro og Regine Rolfsen, Kluge Advokatfirma | Klikk for info og påmelding


April

Torsdag 1. april  kl. 15-17 | Barnerett/barnevern: nyere rettspraksis og andre nyheter | Anne H. Tingstad og Ingrid H. Eckhoff, Matrix Advokater | Påmelding i skjemaet ovenfor


Mai

Torsdag 6. mai  kl. 15-17 | Familie-, arve- og skifterett: nyere rettspraksis og andre nyheter | Randi Bull og Anne-Sofie Rolfsjord, Bull & Co Adv. | Påmelding i skjemaet ovenfor


Juni

Torsdag 3. juni  kl. 15-17 | Forsikringsrett: nyere rettspraksis og andre nyheter | Linn K. Rannekleiv og Tobias Behncke, Adv. Arntzen de Besche | Påmelding i skjemaet ovenfor

Hva inneholder Lexia-kursene?

Alle Lexia Educations temabserte kurs har en tilhørende ressursside, som fungerer både som ressursside under selve kurset og i etterkant av kurset (tilgjengelig 6 mnd fra kursslutt).

Nettsiden til kurset tilpasses hevrt enkjelt kurs, men inneholder slik som:

 • Disposisjon og lysbilder
 • Maler og sjekklister
 • Domssamlinger
 • Artikler og annet egenprodusert materiale
 • Lenkesamlinger til Lovdata Pro, Rettsdata mv.
 • FAQ med vanlige spørsmål og svar basert på bl.a. tidligere kurs
 • Digitalt kursbevis, etterutdanningstimer
Praktisk rettsanvendelse
Alle kurs er praktisk rettet
for å sikre nærhet til konkret rettsanvendelse
kisspng-question-information-technology-oxygen-tour-koh-ta-5ae2801cb1f7e8.150807991524793372729
Mulighet for å stille spørsmål
til foreleser underveis i kurset
Zoom
Høykvalitets bilde og lyd
unnamed
Ett-klikks oppkobling
Verktøy
Digital ressursside
til hvert enkelt kurs
Kursbevis
Etterutdanningstimer og kursbevis

NYHETSPORTALEN

– en strøm av juridisk kunnskap

News-Lexia-Education-og-Jussystemer-edited

Klikk for gratis tilgang til Nyhetsportalen