Lexia Education

– leverandør av e-kurs med høy faglig og pedagogisk kvalitet til fornuftig pris

Lysbilde1.JPG

Lexia Education er leverandør av e-kurs innen forskjellige juridiske fagfelt, slik som erstatningsrett, helserett og trygderett. Vi tilbyr også e-kurs innen medisin.

Virksomheten hører under Lexia AS, som ble omdannet til et selskap for juridiske tjenester i mars 2018 (org.nr. 988 343 803). Virksomheten er grunnlagt av professor dr. juris Morten Kjelland, som arbeider ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Målet ved virksomheten er å tilby e-kurs med høy faglig og pedagogisk kvalitet til en fornuftig pris. Vår målgruppe er advokater, dommere, saksbehandlere og andre som arbeider innen fagområdene i Lexia Educations kurskatalog.

E-kursene vil sendes inn til Advokatforeningen med søknad om godkjenning av etterutdanningstimer. 

Velkommen til oss i Lexia Education.

Vennlig hilsen Morten Kjelland

stifter og daglig leder