ØNSKER DU Å BLI MEDLEM AV NORSK FORUM FOR ERSTATNINGSRETT?

Som medlem i NFFE får du

  • tilgang til medlemsmøtene som holdes på Det juridiske fakultet, to ganger per år
  • innsendt søknad om godkjenning av etterutdanningstimer hos Den norske Advokatforening (gjelder de som deltar på møtene på UiO)
  • tilgang til den lukkede medlemssiden som inneholder filmer med presentasjonene (forumet har derfor medlemmer fra hele landet, i tillegg til fra Danmark, Sverige og Island)

Temaene for NFFE-møtene tar særlig sikte på å belyse

  • nyheter i erstatningsretten slik at du som personskadebehandler er oppdatert på gjeldende rett
  • aktuelle medisinske temaer, med relevans for praktisk-juridisk saksbehandling for jurister og utredende medisinske spesialister

I tillegg til det faglige, har NFFE-møtene en nettverksbyggende funksjon og sosial dimensjon: Rett etter avslutningen av møtets faglige del, blir det sosialt treff på Café Amsterdam, i Kristian Augusts gate 12.

Ser frem til gode meningsutvekslinger og tverrfaglige refleksjoner innen en av personskadeerstatningsrettens mest spennende deler!

Hilsen Morten Kjelland, professor dr. juris

Leder av Norsk forum for erstatningsrett (NFFE), en del av Lexia AS 

 

 NFFE ble omdannet fra forening til forum september 2018. Videoen ovenfor er ikke oppdatert på betegnelsen «forum», men er for øvrig beskrivende for NFFEs virksomhet.