Produkter

Vilkår og utmålingsprinsipper

NOK 650.00
Gir 4 juridiske timer

Hvordan unngå etisk svikt?

NOK 2,450.00

Gir 4 etikktimer

En helhetlig fremstilling med praktiske regneeksempler

NOK 1,450.00

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

Gir tilgang til forumsmøter og lukket medlemsside

NOK 500.00

– grunnleggende prinsipper og utvalgte emner

NOK 1,950.00

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

– årsaksvurderinger etter ortopediske skader

NOK 1,950.00

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

En praktisk innføring

NOK 2,450.00

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

Et oppslagsverk for arbeidsgiver og HR

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

Foreløpig ikke til salgs Les mer

– fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

NOK 1,450.00

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

Praktisk rettet, med regneeksempler og bruk av beregningsverktøy

NOK 2,950.00

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

i lys av sentrale helselover og GDPR

NOK 2,450.00

Gir 4 juridiske godkjenningstimer

En praktisk innføring

NOK 2,450.00

Gir 3 juridiske godkjenningstimer