0

Hvem er Personskadeportalen for?

ALLE – både «ferske» i personskaderett og spesialister! Personskadeportalen benyttes som onboarding-plattform for de som skal sette seg inn i eller friske opp kunnskap om personskadeerstatning, og som et oppslagssted der de erfarne søker svar på spesifikke fagspørsmål.

Portalen benyttes av domstoler og andre avgjøringsorganer, samt advokater/saksbehandlere på skadevoldersiden og skadelidtsiden (herunder bistandsadvokater).

Personskadeportalen benyttes av en rekke medisinsk sakkyndige i skadesaker, som finner informasjon av betydning for erklæringsskriving og annet arbeid forbundet med sakkyndigoppdrag.

Hva er Personskadeportalen?

Personskadeportalen er et legal tech-produkt som forenkler og effektiviserer hverdagen for alle som arbeider med personskaderettslige spørsmål. Den inneholder kort sagt alt du trenger å kunne for å håndtere personskadesaker, og gir enkelt tilgang til et stort og systematisert kildemateriale.

Siden Personskadeportalen er ment som et effektiviserende saksbehandlingsverktøy, er den bygget for å hjelpe advokater og andre i praktiske problemstillinger. Derfor er alle kildene tematisert, det vil si at du som bruker kan slå opp på bestemte temaer og problemstillinger for å finne svar, relatert til

 • Ansvarsgrunnlag relatert til trafikkskader, yrkesskader, voldsskader, pasientskader, virksomhetsansvar ved svikt i barnevern eller skole/mobbesaker med mer
 • Årsakssammenheng og bevis, både generelle regler og «de fire vilkår»
 • Erstatningsutmåling, både økonomiske tap og ikke-økonomiske tap
 • Øvrige emner, som skadelidtes medvirkning (avkortning), gjenåpning, frister med mer

For hvert av disse temaene kan brukerne slå opp på

 • Tematiserte rettsavgjørelser og domssitater, fra både domstoler, Trygderetten og nemnder (Pasientskadenemnda, Finansklagenemnda, Erstatningsnemnda for voldsofre)
 • Tematiserte artikler og bøker
 • Tematiserte, sammenstilte lovkommentarer, med lenker til Lovdata, Karnov og Rettsdata
 • Tematiserte forklaringsvideoer, til bruk som oppslagsverk
 • Tematiserte e-bøker med sjekklistefunksjon
 • Tematiserte e-kurs, med kursbevis og etterutdanningstimer
 • Hjelpedokumenter, til fri bruk i saksbehandling og prosedyrer (PDF for opplast i Aktørportalen)
 • Tematiserte lenker til en rekke eksterne aktører av relevans i personskadesaker
 • Tematiserte nyheter, både juridiske og fra mediebildet

Personskadeportalen er interaktiv, i den forstand at du kan samle på dine favorittkilder og på den måten bygge opp din egen portefølje av dommer, hjelpedokumenter, artikler filmer med mer.Personskadeportalen er utviklet av Lexia Education ved professor Morten Kjelland

Kjelland er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Ble cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Han har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Morten Kjelland arbeider som professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har før det hatt en tilleggsstilling ved ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017. Fast foreleser på Nasjonale helsefag (for helsepersonell med utdanning utenfor EØS området) og for fjerdeårsstudenter på Medisinsk fakultet UiO. Fra 2002 har Kjelland vært fast vara i NMBU forskningsetisk forum.

Kjelland har skrevet en rekke bøker i blant annet erstatningsrett, helserett og velferdsrett, og har vært ansvarlig faglærer i flere av disse fagene. Han har vunnet JSUs undervisningspris flere ganger, og er engasjerende foreleser med lang og bred undervisningserfaring.

Hva andre synes om Personskadeportalen

Lexia Education

Personskadeportalen er en side jeg vil anbefale til alle som jobber med eller har interesse i personskaderett. Her finner man kurs og oppdatert domsmateriell for de ulike emnene innen personskaderetten. Siden er brukervennlig og oversiktlig, noe som gjør det enkelt å finne fram til de aktuelle emnene.

Advokat og partner, Advokatfirmaet Nidaros DANidaros

Lexia Education

Personskadeportalen er veldig nyttig for å skaffe seg oversikt over ulike temaer i personskadeerstatningsretten, og for å få rask tilgang på relevant praksis.

Jeg bruker portalen ofte, og kan varmt anbefale den til andre som arbeider med/er interessert i dette fagområdet. Den er også veldig pedagogisk lagt opp.

Advokat

Lexia Education

For ett mesterverk. Det ligger enormt mye kunnskap og arbeid bak portalen. Professor Kjelland er ett geni i faget sitt og holder sine foredrag med enorm entusiasme.
Portalen inneholder alt man trenger hvis man jobber med erstatningsrett og personskade. Du finner E-kurs, artikler og henvisninger rettspraksis om det meste innen erstatningsrett – anvarsområder, årsakssammenheng og utmålingsprinsipper. Henvisninger til rettspraksis er koblet til lovdata.
Absolutt en god investering om du jobber eller vil jobbe med erstatningsrett.

Advokat, Advokatfirmaet Wergeland

Lexia Education

Vi fikk en veldig bra introduksjon av den nye versjonen av Personskadeportalen. Det ser veldig lovende ut. Innholdsmessig veldig bra kvalitet og svært bra struktur. Vi likte spesielt godt at man nå kan tilpasse siden litt mer individuelt og lage seg favoritter. Veldig bra at søkefunksjonen har blitt forbedret, slik at det blir lettere å finne relevante avgjørelser både fra Finansklagenemnda og domstoler. Det er også mange relevante kurs på video, som er nyttig både for nyansatte og de som ønsker å oppdatere seg på et fagfelt.

Fagansvarlig, Personskade Bil, Gjensidige forsikring

Lexia Education

Personskadeportalen er veldig tidsbesparende når du trenger å skaffe deg oversikt om de fleste elementene i en personskadeerstatningssak. Den gir saksbehandler muligheten til å få et raskt oversikt over relevante tema, og det er enkelt å klikke seg videre inn i søkbare baser og nyttige hjelpedokumenter som kan brukes helt konkret i den enkelte erstatningssak. Portalen er noe jeg vil anbefale alle som jobber med personskade.

Advokat, Advokatfirmaet Leiros & Olsen

Lexia Education

Personskadeportalen er en svært nyttig digital tjeneste der alle som arbeider med personskadeerstatningssaker bør ha tilgang, slik som til Lovdata. Det finnes ikke noen sammenlignbar tjeneste. Portalen bidrar til forbedring og kompetansehevning hos både de ferske og erfarne advokater, jurister og saksbehandlere i vårt daglige arbeid med disse til tider kompliserte juridiske erstatningsspørsmålene personskadesakene kan reise.

Det unike med portalen er tillegget. Alle de relevante rettskilder (avgjørelser – alle innsastser, forarbeider, litteratur, m.mer) er nøye systematisert under klikkbare faner for hvert enkelt ansvarsområde (bilansvar, yrkesskadeansvar, pasientskadeansvar mv.) Du finner egen side for årsakssammenheng, med sorterte materiale knyttet til hvert enkelt beviskriterium, overføringsverdier til andre skadetyper, utmåling og øvrige emner som gjenåpning, frister, prosessregler, m.mer.

I tillegg er det en rekke domssammendrag som spisser hva den enkelte avgjørelse berører. Du finner forklaringsvideoer og kurs, litteratur fra et bredt utvalg; Tidsskrift for erstatningsrett, Nordisk Forskningstidskrift, Nytt i privatretten, for å nevne noen. Det vil si kilder man kanskje ellers hadde slitt med å finne, eller brukt mye tid på å finne, er nå samlet og systematisert på ett sted.

Portalen innehar også skissene over en rekke rettslige problemstillinger laget av dr. juris Morten Kjelland. Disse kan man laste ned og benytte f.eks. under hovedforhandlinger.

Portalen er stadig under utvikling. Man finner en nyhetsside der man holder seg oppdatert på løpende erstatningssaker i media, og man får videokommentarer til nyere rettspraksis. Man kan lage favoritter, ta kurs med etterfølgende oppgaver som rekvirerer godkjente kurstid hos Advokatforeningen.

Vi kan varmt anbefale personskadeportalen.

Personskadeteamet i KLP