Produkter

Alminnelig strafferett

En praktisk innføring

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

NOK 2,450.00

Voldgift

En praktisk innføring

Gir 4 juridiske godkjenningstimer

NOK 6,500.00

Basiskurs i idrettsjuss

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

Personskade Komplett

Helhetlig oversikt over personskaderetten, både ansvarsdelen og utmålingsdelen. Tilstedeværelseskurs kurs med innslag av e-kurs

Gir 20 etterutdanningstimer

NOK 7,200.00

Bilansvaret

– praktisk oversikt, men vekt på «gjer»-kriteriet 

Gir 1 juridisk godkjenningstime

NOK 850.00

Yrkesskadeansvaret

– en praktisk oversikt

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,450.00

Pasientundersøkelser i personskadesaker

Hvordan foregår undersøkelsen hos spesialist? Et filmatisert innblikk

NOK 1,450.00