Produkter

En praktisk innføring

NOK 6,500.00

Gir 4 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

– praktisk oversikt, men vekt på «gjer»-kriteriet 

NOK 850.00

Gir 1 juridisk godkjenningstime

– en praktisk oversikt

NOK 1,450.00

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

Livekurs 19. august 2021 kl. 10.00-12.00

NOK 800.00

Livekurs 26. august 2021 kl. 10.00-12.00

NOK 800.00

Livekurs 23. september 2021 kl. 10.00-12.00

NOK 800.00

Livekurs 14. oktober 2021 kl. 10.00-12.00

NOK 30.00

28. oktober 2021 kl. 10.00-12.00

NOK 800.00

Livekurs 11. november 2021 kl. 10.00-12.00

NOK 800.00

Livekurs 18. november 2021 kl. 10.00-12.00

NOK 800.00

Livekurs 25. november 2021 kl. 10.00-12.00

NOK 800.00