Produkter

Voldgift

En praktisk innføring

Gir 4 juridiske godkjenningstimer

NOK 6,500.00

Basiskurs i idrettsjuss

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

Personskade Komplett

Helhetlig oversikt over personskaderetten, både ansvarsdelen og utmålingsdelen. Tilstedeværelseskurs kurs med innslag av e-kurs

Gir 20 etterutdanningstimer

NOK 6,950.00