Produkter

Ansvarsgrunnlag

– og introduksjon til personskaderetten

Gir 5 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser

Vilkår og utmålingsprinsipper

Gir 4 juridiske timer
NOK 650.00

Etikk og risikohåndtering

Hvordan unngå etisk svikt?

Gir 4 etikktimer

NOK 2,450.00

NY Barneerstatning

En helhetlig fremstilling med praktiske regneeksempler

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,450.00

Norsk forum for erstatningsrett (2019)

Gir tilgang til forumsmøter og lukket medlemsside

NOK 500.00

Trygd i EØS

– grunnleggende prinsipper og utvalgte emner

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

Artroseutvikling

– årsaksvurderinger etter ortopediske skader

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

Sivilprosess

En praktisk innføring

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

NOK 2,450.00

Privat tjenestepensjon

Et oppslagsverk for arbeidsgiver og HR

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

Spesialisterklæring

– fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,450.00

Pensjonstap ved personskader

Praktisk rettet, med regneeksempler og bruk av beregningsverktøy

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

NOK 2,950.00

Behandling av pasientopplysninger

i lys av sentrale helselover og GDPR

Gir 4 juridiske godkjenningstimer

NOK 2,450.00