Produkter

Lexiakurs utenfor Nyhetsportalen

Vilkår og utmålingsprinsipper

Gir 4 juridiske timer
NOK 650.00

Hvordan unngå etisk svikt?

Gir 4 etikktimer

NOK 2,450.00

En helhetlig fremstilling med praktiske regneeksempler

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,450.00

Gir tilgang til forumsmøter og lukket medlemsside

NOK 500.00

– grunnleggende prinsipper og utvalgte emner

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

– årsaksvurderinger etter ortopediske skader

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

En praktisk innføring

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

NOK 2,450.00

Et oppslagsverk for arbeidsgiver og HR

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

– fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,450.00

Praktisk rettet, med regneeksempler og bruk av beregningsverktøy

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

NOK 2,950.00

i lys av sentrale helselover og GDPR

Gir 4 juridiske godkjenningstimer

NOK 2,450.00

En praktisk innføring

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

NOK 2,450.00