Produkter

Erstatningsrett

Ansvarsgrunnlag

– og introduksjon til personskaderetten

Gir 5 juridiske godkjenningstimer

NOK 2,990.00

NY Barneerstatning

En helhetlig fremstilling med praktiske regneeksempler

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

Spesialisterklæring

– fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

Pensjonstap ved personskader

Praktisk rettet, med regneeksempler og bruk av beregningsverktøy

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

NOK 2,950.00

Personskade Komplett

Helhetlig oversikt over personskaderetten, både ansvarsdelen og utmålingsdelen. Tilstedeværelseskurs kurs med innslag av e-kurs

Gir 20 etterutdanningstimer

NOK 6,950.00