Produkter

Erstatningsrett

Ansvarsgrunnlag

– og introduksjon til personskaderetten

Gir 5 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser

Vilkår og utmålingsprinsipper

Gir 4 juridiske timer
NOK 650.00

NY Barneerstatning

En helhetlig fremstilling med praktiske regneeksempler

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,450.00

Spesialisterklæring

– fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,450.00

Pensjonstap ved personskader

Praktisk rettet, med regneeksempler og bruk av beregningsverktøy

Gir 3 juridiske godkjenningstimer

NOK 2,950.00

Personskade Komplett

Helhetlig oversikt over personskaderetten, både ansvarsdelen og utmålingsdelen. Tilstedeværelseskurs kurs med innslag av e-kurs

Gir 20 etterutdanningstimer

NOK 7,200.00

Bilansvaret

– praktisk oversikt, men vekt på «gjer»-kriteriet 

Gir 1 juridisk godkjenningstime

NOK 850.00

Yrkesskadeansvaret

– en praktisk oversikt

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,450.00

Pasientundersøkelser i personskadesaker

Hvordan foregår undersøkelsen hos spesialist? Et filmatisert innblikk

NOK 1,450.00