0

 

 

Pasientundersøkelser

i personskadesaker: et filmatisert innblikk

 

 

Oversikt over alle kursene - Info om kurset Pasientundersøkelser i personskadesaker

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på kurset. 

Kjøp adgang til Personskade Portalen og få tilgang til alle Lexia Educations e-kurs innen personskadeerstatning.

Filmene ligger innbakt i portalen som en del av dens mange forklaringsvideoer, og disse kan også tas som vanlig e-kurs som gir etterutdanningstimer og kursbevis som kan lastes opp på din side i Advokatforeningen. Les mer her

Om kurset

Pasientundersøkelser i personskadesaker: et filmatisert innblikk

I dette kurset vil du få en grunnleggende kunnskap om hvordan sakkyndig arbeid utføres i praksis. De fleste sakkyndigoppdrag innebærer at skadelidte skal ha samtale med og bli undersøkt av en spesialist. Kurset gir innblikk i hvorfor en konsultasjon er nødvendig og hva skadelidte kan forvente. For advokater og saksbehandlere som håndterer skadesaker eller andre helseplager som medfører erstatningskrav gir kurset innblikk i nytte og begrensninger med konsultasjonen. Innholdet av sakkyndigoppdrag og arbeidet vil variere betydelig avhengig saken, og problemstillingen er derfor illustrert med to helt ulike historier.

 Fordypningskurs 1 time.png

Kursholder

Thomas Glott er født i 1962 og et utdannet cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1988. Fra Godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering fra 2002 og europeisk sertifisering som spesialist fra 2015. Han har hatt stilling som overlege og senere avdelingsoverlege fra 2002 ved Sunnaas sykehus.

Glott har en lang erfaring i sakkyndigarbeid i over 20 år gjennom Forum for Spesialisterklæringer ved Sandvika Nevrosenter. Det har også vært rettsoppnevnte sakkyndigeoppdrag for tingretter og lagmannsretter. Thomas Glott har en rekke vitenskapelig publikasjoner om langtidsoppfølging av traumer.

Glott 2.png

Modulene

Velkommen til kurs!

Modul 1. Sakkyndigrollen

Modul 2. Case 1: Nakkesleng med vanskelig konstaterbare skader

Modul 3. Case 2: Pasient med et sammensatt skadebilde

Modul 4. Oppsummering og avsluttende merknader


Kursmaterialet

Kursmateriellet inkluderer en gjennomgang av sentrale medisinske artikler og lenker, som er gitt korte omtaler av Thomas Glott. 

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 1 juridisk etterutdanningstime.

  

Med ønske om riktig godt kurs!

Lexia Education


Logo Lexia Education Til ekstern bruk.png

Lexia Education

“Pedagogisk og oversiktlig kurs med meget erfaren sakkyndig overlege.
Kurset gir et godt bilde av legens rolle og vurderinger ved utarbeiding av en spesialisterklæring, med en realistisk fremstilling av legekonsultasjon med skadelidte.”

Lege i spesialisering

Lexia Education

“Jeg har benyttet meg av en rekke e-kurs hos Lexia Education, særlig innen personskaderelaterte emner. Hvert enkelt kurs holder et høyt faglig nivå, og er fremstilt på en oversiktlig og pedagogisk måte. Det spesielle med kursene innen personskaderett hos Lexia Education er at de tar opp viktige problemstillinger i grenseland mellom jus og medisin, og gir innblikk i de sakkyndiges medisinske arbeid. Jeg mener at dette e-kurstilbudet fra Lexia Education litt unikt på dagens marked.

Jeg vil særlig anbefale det nye kurset pasientundersøkelse. I arbeid med skadesaker og saker om helserelaterte trygdeytelser er det viktig å også forstå sakkyndiges rolle og vurderinger ved utarbeidelse av en spesialisterklæring.”

NAV Arbeid og Ytelser

Lexia Education

“Dette kurset gir godt innsyn i hvordan sakkyndig arbeid utføres i praksis. I begynnelsen av kurset gjennomgås sakkyndigrollen, deretter presenteres 2 personskader og kurset avsluttes med gode refleksjoner over årsaksvurderinger i presenterte saker. Kurset vil være nyttig både for advokater, saksbehandlere i personskadesaker og leger som begynner med utarbeidelse av spesialisterklæringer.”

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering