Lexia Educations e-kurs

innen øvrige rettsområder

Trygd i EØS

– grunnleggende prinsipper og utvalgte emner

LES MER

 

Basiskurs i idrettsjuss

–  dette må alle idrettslag kjenne til

LES MER

Etikk og risikohåndtering 

–  hvordan unngå etisk svikt?

LES MER

Hva inneholder kursene?

Innholdet i hvert enkelt e-kurs kan du lese om ved å klikke på knappen nedenfor. Felles for alle kursene er at de inneholder følgende hovedelementer:

 • filmer (leksjoner)
 • kursmateriell
 • godkjenningstest og kursbevis

Alle våre foredragsholdere har høy faglig kompetanse og erfaring som undervisere, og det er lagt mye arbeid å tilpasse kursene e-formatet slik at kursene både skal gi godt læringsutbytte og være engasjerende.

Kursbevis

Økt bruk av e-kurs som følge av mange fordeler

Digital undervisning er blitt mer kjent og de som har prøvd det tilbakemelder om en rekke fordeler ved denne læringsformen. Én av gevinstene er å kunne stoppe – tenke – spole tilbake – forstå bedre – og så gå videre med økt læringsutbytte! Og med friheten til å velge tid, sted og intensitet i kursingen.

Oppslagsverk

Vi i Lexia Education erfarer at mange også ønsker å kunne bruke e-kursene som et oppslagsverk i tiden etter de så det første gang. Av den grunn har alle e-kursene tilhørende digitalt kursmateriale og med tilgang 12 måneder.

 • Lexia Education

  “Ansvarskurset til Morten Kjelland er oversiktlig og lærerikt, og tar for seg sentrale emner innen erstatningsretten og. Et supert verktøy for alle som arbeider innen personskader. Kurset er pedagogisk og lett å følge, da oppdelingen av hvert emne gjør gjennomgangen oversiktlig og ryddig. Det er enkelt å finne tilbake til temaer du kanskje vil se på igjen, emnene blir grundig gjennomgått og hver leksjon er supplert med sentrale rettskilder. Jeg kan absolutt anbefale kurset.”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Anne Grethe Kjelland gir på kurset «NY Barneerstatning» en oversiktlig og meget pedagogisk fremstilling av både gammel og ny skl. § 3-2 a samt de sentrale hensyn og formål bak lovendringen. Foredraget er delt inn i flere kortere leksjoner som gjør det enkelt å følge med og å ta pauser ved behov. Kursets relevante oppgaver forsikrer deg om at du har forstått utmålingsreglene. Kurset kan anbefales på det varmeste!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Har nettopp sett kurset «Trygd i EØS» med trygderettsdommer Øyvind Bø. Anbefales! Gir deg en grei innføring i viktige juridiske spørsmål, inkludert trygd og pensjoner.”

  Jurist og økonom

 • Lexia Education

  “Jeg har nettopp gjennomført online- kurset Sivilprosess i et nøtteskall holdt av Jørgen Vangsnes. Kurset gir en poengtert og pedagogisk innføring i de grunnleggende reglene i tvisteloven og hensynene som ligger bak dem. Oppdelingen av kurset i flere leksjoner gjør kurset oversiktlig, og man kan enkelt gå tilbake til emner det er ønskelig å se på igjen. I hver leksjon er det i tillegg vist til supplerende rettskilder, så det er enkelt med fordypning. Kurset kan absolutt anbefales.”

  Politiadvokat, Oslo politidistrikt

 • Lexia Education

  “Kurset er i en oversiktlig og enkelt form.
  Beate har en tydelig og enkel måte å formidle pensjon på.
  Det er som å få en privat foredragsholder som genuint utstråler et ønske om at nettopp du skal forstå.
  Her lærte jeg mye på kort tid.”

  Leder Personforsikring

 • Lexia Education

  “Professor dr juris Morten Kjelland har forfattet nett baserte kurs om personskade erstatning, som er lettfattelig, og som er av meget høy faglig kvalitet.
  Jeg vil på det sterkeste anbefale alle som arbeider med personskade erstatning å benytte seg av hans kurstilbud.”

  Advokat, Notodden

 • Lexia Education

  “Ortoped Arne Nilsen gir i dette foredraget en generell gjennomgang av medisinsk årsakssammenheng knyttet til artroseutvikling. Han forklarer innledningsvis hva artrose er og hva det kommer av, før han tar for seg syv ulike medisinske kasus. De ulike kasusene er typiske situasjoner for skadelidte i en erstatningssak – fra skadelidte som fra før er helt frisk i det aktuelle leddet til skadelidte som har en betydelig inngangsinvaliditet. Dr. Nilsen fremstiller stoffet på en pedagogisk måte, blant annet ved å vise bilder av skader og trinn i artroseutviklingen. Kurset avsluttes med at Morten Kjelland gir en gjennomgang av prinsippene for juridisk årsakssammenheng knyttet opp mot artroseutvikling. Fremstillingen er til nytte for både sakkyndige og for alle som arbeider med erstatningsrett, og kurset kan anbefales på det sterkeste.”

 • Lexia Education

  “Idrettsjuss er den viktigste fagkunnskapen jeg har lært på Norges idrettshøgskole. Gunnar-Martin er en enestående og inspirerende formidler av faget. Han har gitt meg innsikt og forståelse for hvilket handlingsrom du faktisk har, og hvilke «spilleregler» du må følge. Jeg vil sterkt anbefale dette kurset for ledere og tillitsvalgte i idretten, men også trenere og utøvere/spillere. Det er til stor nytte for meg i min jobbhverdag med analyse og sponsorrådgivning hos Sponsor Insight AS, og ikke minst i mitt styreverv i Skistyret i Norges Skiforbund.”

  Rådgiver, Sponsor Insight AS