0

 

 

 

Barneerstatning

 vilkår, modeller og beregningseksempler 

 

 

Oversikt over alle kursene - Info om kurset Barneerstatning

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på kurset. 

Kjøp adgang til Personskade Portalen og få tilgang til alle Lexia Educations e-kurs innen personskadeerstatning.

Filmene ligger innbakt i portalen som en del av dens mange forklaringsvideoer, og disse kan også tas som vanlig e-kurs som gir etterutdanningstimer og kursbevis som kan lastes opp på din side i Advokatforeningen. Les mer her

Om kurset

Barneerstatning

Kurset gir en grundig innføring i vilkår og utmåling av barneerstatning med hovedvekt på den nye bestemmelsen i skadeserstatningsloven § 3-2a, som trådte i kraft 1. mars 2018.

Bestemmelsens virkeområde er utvidet ved lovendringen ved at også utmåling av erstatning for alle typer voldsofferskader nå omfattes av skadeserstatningsloven § 3-2a.

Kurset er praktisk rettet med innlagte øvingsoppgaver, og passer for alle som arbeider med skader påført barn og unge under 19 år som skyldes voldshendelse, trafikkulykke eller feilbehandling.

boks 8.png

Kursholder

Anne Grethe Kjelland er advokat i Advokatfirmaet Robertsen AS og spesialisert i erstatningsrett og forsikringsrett. Anne Grethe er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater, dommere, saksbehandlere og utredende medisinske spesialister. Hun holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer.

Kjelland har skrevet særavhandling innen rettsmekling og har utdannet flere advokater til rettsmeklere. Hun er også sensor ved ulike universitet og høgskoler som tilbyr juridisk utdanning i Norge.

Hun er kjent for å være engasjerende og har en meget god pedagogisk tilnærming.

AG foran rosa tre 170719.JPG

 

Modulene

Modul 1. Presentasjon
Velkommen til kurs i barneerstatning ved advokat Anne Grethe Kjelland.

Modul 2. Praktisk informasjon
Her gis det praktisk informasjon om hva du finner vedlagt av kursmateriell, om godkjenning av kurstimer og hvor lenge kurset er tilgjengelig for deg.

Modul 3. Innledning

I modul 3 gis det litt bakgrunnskunnskap og det fortelles om ikraftsetting av ny bestemmelse og om overgangsregel.

Modul 4. Gammel skl. § 3-2a

I denne modulen ser vi kort på rettstilstanden slik den var før lovendringen, dels for helheten og dels for en sammenligning med den nye bestemmelsen.

Modul 5. Ny skl. § 3-2a
I modul 5 ser vi på hensyn og formål med lovendringen. Videre belyses bestemmelens utvidede virkeområde. Til slutt i denne modulen vil du se at det etter lovendringen er åpnet for å utmåle erstatning for erstatningsposter som tidligere var unntatt. 

Modul 6. Hovedlinjer i ny skl. § 3-2a

Her går vi dypere inn i vilkår og erstatningsposter i den nye bestemmelsen. 

Modul 7. Tapsberegninger

I modul 7 skal vi se konkret på hvordan inntektstapet skal utmåles etter lovendringen, illustrert med regneeksempler og bruk av beregningsverktøy. Programutvikler Tom Grinaker fra Jussystemer viser hvordan forutsetningene vi har fra casene skal settes inn i Compensatio. 

 

Kursmaterialet

Lovtekst og forskrift er vedlagt. I lovteksten er det satt inn hjelpepunkter for å lette oppslagene. I materialet finner du også en disposisjon og forarbeidene til ny skl. § 3-2a: Proposisjon 110 L 2014-2015.

Jeg har lagt inn noen hjelpeskisser, som du kan bruke som en rask repetisjon og sjekkliste når lærdommen skal omsettes i praksis.

Disposisjon, lovtekst og forskrift bør du skrive ut før du starter gjennomgangen i leksjonene.

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 2 juridisk etterutdanningstimer.

  

Med ønske om riktig godt kurs!

Lexia Education


Logo Lexia Education Til ekstern bruk.png