Hovedsiden for Flexikursene - Oversikt personskaderettskursene - Reiseveien: når er man yrkesskadedekket?

Reiseveien

– når er man yrkesskadedekket?

På denne forelesningen lærer du: Utgangspunktene for vurderingen av om en skade anses skjedd «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» (bedriftsvilkårene), med en etterfølgende presisering for de praktiske typesituasjonene der skaden skjer relatert til arbeidsreiser og hjemmekontor. Forelesningen systemsetter tilnærmet all rettspraksis på området, fra domstoler, Trygderetten og andre avgjøringsorganer. Sentrale temapunkter er 

  • oversikt over rettskildebildet
  • reiser til og fra ordinært arbeidssted; tradisjonelle reisesaker
  • Skader skjedd på områder lukket for alminnelig ferdsel
  • Skader skjedd på området åpent for alminnelig ferdsel
  • Skiftende arbeidssteder
  • Spesielt risikoutsatte områder
  • Hjemmekontor
Reiseveien 2

Nøkkelinfo

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere

Gjennomføring: Videokonferanse eller tilstedeværelse

Mulighet for aktiviserende oppgaver: JA

Kursmateriale (digitalt): JA

Varighet: normalt 45 min. Kan innskrenkes til 30 min

Onlinekurs som repetisjonsverktøy: JA, hvis det gjennomføres som videokonferanse

Kursbevis: JA

Forskningsbasert: JA

Relaterte forelesninger

Denne forelesningen settes ofte sammen med disse andre foredragene:

  • Yrkesskadeansvaret, oversiktsforelesningen

Foreleser: Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.