0

Hovedsiden for Flexikursene - Oversikt personskaderettskursene - Årsakssammenheng og bevis i personskadesaker

Årsakssammenheng og bevis

i personskadesaker: alminnelige årsaks og bevisprinsipper

På denne forelesningen lærer du: Grunnleggende prinsipper om årsakssammenheng og bevis, som har overføringsverdi til strafferett og andre rettsområder (som ofte importerer erstatningsrettens årsakskrav). Samtlige sentrale høyesterettsdommer settes inn i et helhetlig system. Forelesningen er basert på Kjellands doktoravhandling om samme tema. Sentrale temapunkter: 

 • Begrepene «faktisk årsakssammenheng» og «rettslig årsakssammenheng»; samme ord, med flere betydninger
 • Årsaksvurderingens kronologi; en hjelpeskisse basert på analyser ac ca. 5000 avgjørelser
 • Samvirkende årsaker: Betingelseslæren og sårbarhetsprinsipper, og deres  avgrensninger gjennom uvesentlighetslæren og adekvanslæren
 • Konkurerrende årsaker i et praktisk perspektiv
 • Grunnleggende prinsipper for bevisvurderinger
 • Kommunikasjonsutfodringer på tvers av juss og medisin
Causation

Nøkkelinfo

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere

Gjennomføring: Videokonferanse eller tilstedeværelse

Mulighet for aktiviserende oppgaver: JA

Kursmateriale (digitalt): JA

Varighet: normalt 2 x 45 min. Kan innskrenkes til 45 min

Onlinekurs som repetisjonsverktøy: JA, hvis det gjennomføres som videokonferanse

Kursbevis: JA

Forskningsbasert: JA

Relaterte forelesninger

Denne forelesningen settes ofte sammen med disse andre foredragene:

 • Fordypningsforelesningen om «De fire vilkår» og årsaksvurderinger ved vanskelig konstaterbare skader
 • PTSD og årsaksvurderinger
 • Forsikringsmedisin
 • Bilansvaret
 • Yrkesskadeansvaret, oversiktsforelesningen
 • Hovedlinjene i erstatningsutmålingen

Foreleser: Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.