Kursoversikt

Redigerte opptak fra kurs i Strafferett og straffeprosess


For deg som ikke fikk fulgt livestreamen og som ønsker godkjente kurstimer og kursbevis

– eller som ønsker å bruke filmene som oppslagsverk!

Arkivet bygges opp fortløpende gjennom året. Filmene legges ut her 1-2 dager etter kursslutt.