Morten Kjelland 

er stifter av mittkurs.no, som er en del av Lexia Education.

Kjelland er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland har pedagogisk utdannelse og har betydelig erfaring med både undervisning og programutvikling. Han benyttes mye som foreleser, kursutvikler og konferansier. Kjelland er kjent for engasjerende og inkluderende undervisning, og har vunnet undervisningsprisen tre år på rad ved Det juridiske fakultet.

Anne Grethe Kjelland

er daglig leder i mittkurs.no og Lexia Education.

Anne Grethe er advokat i Advokatfirmaet Robertsen AS og spesialisert i erstatningsrett og forsikringsrett. Hun er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater, dommere, saksbehandlere og utredende medisinske spesialister. Hun holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer.

Kjelland har skrevet særavhandling innen rettsmekling etter tvisteloven § 99A og har utdannet flere advokater til rettsmeklere. Hun er også sensor ved ulike universitet og høgskoler som tilbyr juridisk utdanning i Norge.

admin-ajax (1).jpg

Vi arbeider i team

på mittkurs.no, og har derfor tilknyttet både IT-utviklere og regnskapsmedarbeidere. Vi har også en «pool» av studentmedarbeidere som engasjeres ved behov.

Team Work.png

Vår visjon og ambisjon

gjennom smarte grønne kursplattformer 

Det grønne kunnskapstreet i logoen gjenspeiler vår visjon og ambisjon: muligheten til å forene miljø og kunnskap, gjennom heldigitaliserte kursplattformer for små og store kursarrangører – til en fornuftig pris.

smarte løsninger. grønn bakgrunn.PNG