Påmeldinger og kursinnbetalinger

Påmeldinger

Når du som kursarrangør selv står for påmeldingen, må vi i mittkurs.no få  tilsendt deltakerlisten for å gi kursdeltakerne tilgang på nettsiden med interaktivt program og tilhørende kursmateriale.

Som et tilvalg kan mittkurs.no håndtere påmeldinger og innbetalinger av kursavgiften. Påmeldingene skjer elektronisk via en enkel nettside deltakerne går inn på. Nettsiden lages for kurset, og settes opp med arrangørens logo/bilde. Se eksempel HER fra et tidligere kurs. 

Som arrangør vil du til enhver tid ha tilgang til påmeldingssiden, og kan følge med på antall påmeldte.

Kursinnbetalinger

Når mittkurs.no står for innbetalinger av kursavgiften, vil arrangøren få tilsendt ukentlige oversikter over innbetalingene fra Visma-konto opprettet for hvert enkelt kurs.

Ved sluttføringen av oppdraget settes det opp en fullstendig oversikt over antall innbetalinger og en oversikt over mittkurs.no sine avregninger for oppdraget. Rapporten sendes sammen med utbetalingen til arrangøren.

join.png

Billettering

Som et tilvalg kan mittkurs.no tilby elektroniske billetter, for de som har behov for mer enn deltakerlisten som følger med grunnpakken. Med dette tilvalget får hver deltaker en elektronisk billett som inneholder en unik QR-kode som kan leses av ved registrering for å kontrollere gyldigheten. QR-koden kan avleses med enkle QR-skannere (f.eks. på smarttelefon), og sjekkes online opp mot vårt oppdaterte deltakerregister.

Arrangørens logo vil fremgå av billetten, om dette ønskes.

Billett med QR.PNG

Evaluering

Som et tilvalg kan mittkurs.no sende ut et standardisert evalueringsskjema. Arrangøren vil ha mulighet til selv å tilføye opp til tre spørsmål etter eget ønske.

mittkurs.no sender arrangøren resultatene etter to purrerunder. Resultatene leses i en visualisert rapport. Se utsnitt fra et evalueringsskjema HER.

kisspng-research-evaluation-study-skills-computer-icons-cl-analysts-vector-5adaa9158d1dc2.365156751524279573578.png

Kursbevis

Som et tilvalg kan mittkurs.no tilby å sende ut kursbevis til deltakerne etter kurset er avsluttet. Vi sender arrangøren en liste over påmeldte deltakere. Arrangøren må godkjenne listen, eventuelt stryke deltakere som ikke kvalifiserer for kursbevis.

Arrangørens logo vil fremgå av kursbeviset. Se eksempel på kursbevis fra et tidligere kurs HER.

Kursbevis Demo2.png