Program

Klikk for videolink

Livbøye2Trenger du påloggingshjelp? Klikk her

Fellesdel

kl. 10:00-10:30 Velkommen

v/ Ingvild Aleksandersen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

 


10:30-11:20 Trøbbel i grenseflatene - samordnet innsats for utsatte barn og unge

v/ Inger Lise Skog Hansen, FAFO


11:20-11:30 Kort benstrekk

 

11:30-12:30 Relasjonskompetanse - resultater gjennom samhandling

v/ Jan Spurkeland, Relasjonsledelse AS

 

Parallellsesjon 1

Planlegging og ledelse

 

Ønsker du å delta på denne sesjonen? Klikk for videolink

Livbøye2Trenger du påloggingshjelp? Klikk her


kl. 13:30-14:30 Helhetlig kommunal boligpolitikk

v/ Grethe Salvesvold, KS

 

kl. 14:30-14:50 Pause

 

kl. 14:50-15:50 Folkehelse i arealplanlegging

v/ Karoline Unnerud, Nasjonal forening for folkehelse


15:50-16:10 Pause med matbit

 

osv 

osv

Parallellsesjon 2

Samordning og virkemidler 1

 

Ønsker du å delta på denne sesjonen? Klikk for videolink

Livbøye2Trenger du påloggingshjelp? Klikk her


kl. 13:30-14:30

Velferdslab - sånn gjør vi det

v/Maria Mørk m.fl., Fredrikstad kommune

 

kl. 14:30-14:50 Pause

 

kl. 14:50-15:50 Ungdom på drift - hjelpere på leting

v/ Petter Dahle, NAPHA

 

15:50-16:10 Pause med matbit

osv 

osv

Parallellsesjon 3

 Samordning og virkemidler

 

Ønsker du å delta på denne sesjonen? Klikk for videolink

Livbøye2Trenger du påloggingshjelp? Klikk her


kl. 13:30-14:30

Helhetlig virkemiddelbruk

v/Erik Simensen, Husbanken

 

kl. 14:30-14:50 Pause

 

kl. 14:50-15:50 Innovasjonsprosjektet

v/ Une Tangen, KS


15:50-16:10 Pause med matbit

osv 

osv