Generasjonsskifte – hva bør man tenke på?

17. februar 2021 kl 9.00-12.00

Livestream med etterutdanningstimer og kursbevis

Generasjonsskifte

– hva bør man tenke på?

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger og dommere

Etterutdanningstimer: 3 juridiske timer, med kursbevis

Pris: 2950 kr per person. Kursmateriale er inkludert.

Form: Livestream med mulighet for å stille foreleserne spørsmål underveis

several-children-generations-with-arms-up-in-nature_rKKCBYTSo

Kurset tar opp temaer og problemstillinger som

  • Når er tiden inne for å gjennomføre et foregrepet arveoppgjør?
  • Viktigheten av god dialog internt i familien
  • Hvem av barna skal overta hva?
  • Skal barna få tildelt like store verdier?
  • Avkortning i det endelige arveoppgjøret?
  • Hvordan sikre senior fremover?
  • Fisjon/fusjon – ulike aksjeklasser mv
  • Skattemessige konsekvenser
  • Viktig at overføringen er en realitet – risiko for gjennomskjæring
  • Risiko for gjeninnføring av arveavgift?

Avlysnings- og avbestillingbetingelser

Du kan melde deg av vederlagsfritt inntil 10 kalenderdager før kursets start, forutsatt at vi mottar avmeldingen senest kl. 10.00 på seneste avmeldingsdag. Når det er mindre enn 10 kalenderdager til kursstart er din påmelding bindende, og vi kan derfor ikke refundere kursgebyret. Hvis du ikke kan delta er du velkommen til å la en kollega overta din plass vederlagsfritt.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 2 uker før kursstart i tilfelle av for få påmeldte deltakere. Ved force majeure, sykdom m.m fra underviser sin side, kan det i ytterste tilfelle avlyses nærmere kursstart. Ved avlysning av kurs fra Lexia Educations side, tilbys plass på et nytt kurs eller refundering av den fulle kursavgiften, men vi dekker ikke eventuelle kostnader ved avlysning av transport, hotell m.m.

Randi Bull

er advokat og partner i Bull & Co Advokatfirma. Hun har spisskompetanse innenfor blant annet Familie-, arv- og skifterett. Randi Bull har hatt verv i Finansdepartementet, Innstillingsrådet for dommere, Styret for Domstolsadministrasjonen, Stiftelsen Lovdata, Hovedstyret i Den Norske Advokatforening mv. Les mer

Anne-Sofie Rolfsjord

er senioradvokat i Bull & Co Advokatfirma. Hun har solid erfaring innenfor arv-, skifte- og familierett. Anne-Sofie Rolfsjord arbeider hovedsaklig innenfor private rettsforhold og hun er leder av faggruppen for private rettsforhold. Hun har fordypning i internasjonal privatrett, blant annet fra Leiden Universitet i Nederland. Hun har opparbeidet seg kompetanse og erfaring på internasjonale skifteoppgjør. Les mer

Randi og Anne-Sofie

Program med integrert kursmateriale

– en ressursside fra Lexia Education i samarbeid med Bull & Co Advokatfirma AS

Knappene med kursmaterialet aktiviseres for påmeldte og er tilgjengelig 6 mnd. etter kurset.

Bull & Co Logo    Logo-Lexia-Education

Kursmateriale

Lysbilder og andre ressurser

Knappene er kun aktive for påmeldte deltakere, og innholdet blir tilgjengelig når kurset nærmer seg.

Lysbilder Disposisjon
graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol