Omstilling og nedbemanning – i gode og dårlige tider

16. mars 2021 kl 9.00-12.00

Livestream med etterutdanningstimer og kursbevis

Omstilling og nedbemanning

– i gode og dårlige tider

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger og dommere

Etterutdanningstimer: 3 juridiske timer, med kursbevis

Pris: 2950 kr per person. Kursmateriale er inkludert.

Form: Livestream med mulighet for å stille foreleserne spørsmål underveis

omstillingskurs

Kurset tar opp temaer og problemstillinger som

  • Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold
  • Masseoppsigelser
  • Forholdet til tariffavtaler
  • Drøftingsregler
  • Utvelgelseskretser
  • Utvelgelseskriterier
  • Adgang til å endre arbeidstakers arbeidsoppgaver og/eller arbeidssted
  • Gjennomføringsmetode og prosessuelle regler 

Avlysnings- og avbestillingbetingelser

Du kan melde deg av vederlagsfritt inntil 10 kalenderdager før kursets start, forutsatt at vi mottar avmeldingen senest kl. 10.00 på seneste avmeldingsdag. Når det er mindre enn 10 kalenderdager til kursstart er din påmelding bindende, og vi kan derfor ikke refundere kursgebyret. Hvis du ikke kan delta er du velkommen til å la en kollega overta din plass vederlagsfritt.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 2 uker før kursstart i tilfelle av for få påmeldte deltakere. Ved force majeure, sykdom m.m fra underviser sin side, kan det i ytterste tilfelle avlyses nærmere kursstart. Ved avlysning av kurs fra Lexia Educations side, tilbys plass på et nytt kurs eller refundering av den fulle kursavgiften, men vi dekker ikke eventuelle kostnader ved avlysning av transport, hotell m.m.

Nils Kristian Lie

er partner i Kluge Advokatfirma. Han har lang og bred erfaring med arbeidsrettssaker. Les mer


Nils Kristian Lie

Kursmateriale

Lysbilder og andre ressurser

Knappene er kun aktive for påmeldte deltakere, og innholdet blir tilgjengelig når kurset nærmer seg.

Lysbilder Disposisjon
graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol