Lexia Education

Leverandør av juridiske kurs og digitale produkter


< Se alle våre kurs
LIVEKURS I STRAFFERETT OG STRAFFEPROSESS

Livekurs: Nyhetsoppdatering i strafferett og straffeprosess

25. november 2021 kl. 10.00-12.00

Professor Morten Holmboe, Politihøgskolen Les mer

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis


Program & temaer som belyses:

 • Lovendringer vedtatt eller satt i kraft i 2021
 • Utvalgte høyesterettsavgjørelser fra 2021
Påmelding (for medlemmer) Mer info og bestilling av portalen
Bilder til nye NP-sider (6)

E-KURS I STRAFFERETT OG STRAFFEPROSESS

Alminnelig strafferett
– en praktisk innføring

Advokat, Ph.D. Thomas Frøberg, Schjødt (les mer)

1950 kr eks. mva.

3 juridiske timer | Innføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere dommere m.fl.

Frittstående 1


I dette kurset vil du få en innføring i den alminnelige strafferetten, med utgangspunkt i straffeloven 2005. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på de generelle vilkårene for straffansvar som har størst betydning i praksis, i lys av nyere avgjørelser fra Høyesterett.

Modul 1. Grunnleggende strafferett l Modul 2. Skyldkravet l Modul 3. Tilregnelighet. Rus og straffansvar l Modul 4. Forsøk l Modul 5. Medvirkning

Klikk for mer info og bestilling

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i strafferett og straffeprosess, året 2020

Avholdt 18. februar 2021

Advokat John Christian Elden (les mer) og Anders Brosveet (les mer), Elden Advokatfirma

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, dommere m.fl.


Dette ajourføringskurset tar opp temaer slik som 

 • Kapittel 1. Straffelovgivningens virkeområde

 • Kapittel 3. Grunnvilkår for straffansvar

 • Kapittel 8. Straffeart

 • Kapittel 13. Inndragning

 • Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den

 • Kapittel 24. Vern av den personlige frihet og fred

 • Kapittel 25. Voldslovbrudd

 • Kapittel 26. Seksuallovbrudd

 • Kapittel 5. Domsgrunner

 • Kapittel 14. Pågripelse og fengsling

 • Kapittel 16. Beslag og utleveringspålegg

 • Kapittel 21. Forberedelse til hovedforhandling

 • Kapittel 22. Hovedforhandling for tingrett

 • Kapittel 23. Anke over dommer

 • Kapittel 30. Saksomkostninger

 • + Vegtrafikk, arbeidsmiljø, habilitet, utlevering, samerett

 • Utredning nr. 1: NOU 2020 nr. 4

 • Utredning nr. 2: NOU 2020 nr. 10

Påmelding (for medlemmer) Mer info og bestilling av portalen

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen gir ajourføringskurs med faglig oppdatering på høyt nivå innenfor sentrale rettsområder til en rimelig pris. For meg har det fungert spesielt godt at lengden på hvert kurs er optimalt tilpasset en hektiske hverdag, slik at de er enkle å gjennomføre ved siden av ordinære arbeidsoppgaver. Alle kurstimer gir etterutdanningstimer hos advokatforeningen. Den digitale løsningen fungerer enkelt og greit uten kompliserte prosedyrer. I etterkant av kurset ligger både opptak av foredragene og kursmateriell tilgjengelig på Nyhetsportalen for senere oppslag og nytte.”

  Advokat, Advokatfirmaet Robertsen AS

 • Lexia Education

  “Lexia Education gjør det enkelt for meg å holde meg oppdatert innen ulike rettsområder. Høy kvalitet på kursarrangørene. I tillegg er det flott at kursene gir etterutdanningstimer. Anbefales virkelig!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Jeg er strålende fornøyd med Lexia sine kurs. De er svært aktuelle for å holde seg oppdatert på rettsområdene man jobber med, men også for å få innblikk i andre rettsområder. Ved å følge flere av kursene får man en bred og samlet oppdatering. Også veldig fint med gjennomgangene av ny rettspraksis og lovendringer. Anbefales”

  Advokatfullmektig, Askø Advokatfirma

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen har svært relevante kurs med solide foredragsholdere, og er en enkel og rimelig måte å holde seg faglig ajour på.”

  Advokat, Advokatene Graasvold & Stenvaag

 • Lexia Education

  “Ansvarskurset til Morten Kjelland er oversiktlig og lærerikt, og tar for seg sentrale emner innen erstatningsretten og. Et supert verktøy for alle som arbeider innen personskader. Kurset er pedagogisk og lett å følge, da oppdelingen av hvert emne gjør gjennomgangen oversiktlig og ryddig. Det er enkelt å finne tilbake til temaer du kanskje vil se på igjen, emnene blir grundig gjennomgått og hver leksjon er supplert med sentrale rettskilder. Jeg kan absolutt anbefale kurset.”

  Advokatfullmektig, Codex Advokat

 • Lexia Education

  “Anne Grethe Kjelland gir på kurset «NY Barneerstatning» en oversiktlig og meget pedagogisk fremstilling av både gammel og ny skl. § 3-2 a samt de sentrale hensyn og formål bak lovendringen. Foredraget er delt inn i flere kortere leksjoner som gjør det enkelt å følge med og å ta pauser ved behov. Kursets relevante oppgaver forsikrer deg om at du har forstått utmålingsreglene. Kurset kan anbefales på det varmeste!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Har nettopp sett kurset «Trygd i EØS» med trygderettsdommer Øyvind Bø. Anbefales! Gir deg en grei innføring i viktige juridiske spørsmål, inkludert trygd og pensjoner.”

  Jurist og økonom

 • Lexia Education

  “Jeg har nettopp gjennomført online- kurset Sivilprosess i et nøtteskall holdt av Jørgen Vangsnes. Kurset gir en poengtert og pedagogisk innføring i de grunnleggende reglene i tvisteloven og hensynene som ligger bak dem. Oppdelingen av kurset i flere leksjoner gjør kurset oversiktlig, og man kan enkelt gå tilbake til emner det er ønskelig å se på igjen. I hver leksjon er det i tillegg vist til supplerende rettskilder, så det er enkelt med fordypning. Kurset kan absolutt anbefales.”

  Politiadvokat, Oslo politidistrikt

 • Lexia Education

  “Kurset er i en oversiktlig og enkelt form.
  Beate har en tydelig og enkel måte å formidle pensjon på.
  Det er som å få en privat foredragsholder som genuint utstråler et ønske om at nettopp du skal forstå.
  Her lærte jeg mye på kort tid.”

  Leder Personforsikring

 • Lexia Education

  “Professor dr juris Morten Kjelland har forfattet nett baserte kurs om personskade erstatning, som er lettfattelig, og som er av meget høy faglig kvalitet.
  Jeg vil på det sterkeste anbefale alle som arbeider med personskade erstatning å benytte seg av hans kurstilbud.”

  Advokat, Notodden

 • Lexia Education

  “Idrettsjuss er den viktigste fagkunnskapen jeg har lært på Norges idrettshøgskole. Gunnar-Martin er en enestående og inspirerende formidler av faget. Han har gitt meg innsikt og forståelse for hvilket handlingsrom du faktisk har, og hvilke «spilleregler» du må følge. Jeg vil sterkt anbefale dette kurset for ledere og tillitsvalgte i idretten, men også trenere og utøvere/spillere. Det er til stor nytte for meg i min jobbhverdag med analyse og sponsorrådgivning hos Sponsor Insight AS, og ikke minst i mitt styreverv i Skistyret i Norges Skiforbund.”

  Rådgiver, Sponsor Insight AS

Hva inneholder Lexia-kursene?

Alle Lexia Educations temabaserte livestreamkurs har en tilhørende ressursside, som fungerer både som ressursside under selve kurset og i etterkant av kurset og er tilgjengelig 6 mnd fra kursslutt.

Nettsidene inneholder slik som:

 • Disposisjon og lysbilder
 • Maler og sjekklister
 • Domssamlinger
 • Artikler og annet egenprodusert materiale
 • Lenkesamlinger til Lovdata Pro, Rettsdata mv.
 • Digitalt kursbevis, etterutdanningstimer
Praktisk rettsanvendelse
Alle kurs er praktisk rettet
for å sikre nærhet til konkret rettsanvendelse
kisspng-question-information-technology-oxygen-tour-koh-ta-5ae2801cb1f7e8.150807991524793372729
Mulighet for å stille spørsmål
til foreleser underveis i kurset
Zoom
Høykvalitets bilde og lyd
unnamed
Ett-klikks oppkobling
Verktøy
Digital ressursside
til hvert enkelt kurs
Kursbevis
Etterutdanningstimer og kursbevis

Idéer til nye kurs? - Vi vil ha dine innspill!

Lexia Education arbeider systematisk for en stadig forbedret kursopplevelse 

En god kurside-bilde

Utmerket! Vi tar med oss dette i utarbeidelsen av vår kurskatalog. Hilsen Lexia Education support team