Kursbeskrivelse

I dette kurset vil du få en grunnleggende kunnskap om hvordan du kan håndtere saker der det er behov for å oppnevne medisinsk sakkyndig. Du vil få praktiske råd om prosessen med valg av spesialist og hva som er relevant å vite i forhold til spesialistens kompetanse. Kurset gir også et innblikk i hvordan medisinsk sakkyndig jobber, og hvilke kvalitetskrav som man bør forvente av en spesialisterklæring.

Kurset egner seg for advokater og saksbehandlere som håndterer skadesaker eller andre helseplager som medfører erstatningskrav.

Pris 1450 kr eks. mva (2 timer)

Kjøp kurset nå Gratis prøvetilgang
GlottBilde.PNG

Kursholder

Thomas Glott er født i 1962 og et utdannet cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1988. Fra Godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering fra 2002 og europeisk sertifisering som spesialist fra 2015. Han har hatt stilling som overlege og senere avdelingsoverlege fra 2002 ved Sunnaas sykehus.

Glott har en lang erfaring i sakkyndigarbeid i over 20 år gjennom Forum for Spesialisterklæringer ved Sandvika Nevrosenter. Det har også vært rettsoppnevnte sakkyndigeoppdrag for tingretter og lagmannsretter. Thomas Glott har en rekke vitenskapelig publikasjoner om langtidsoppfølging av traumer.

Modulene

Modul 1. Introduksjon

Her vil du lære om de formelle krav til en spesialisterklæring og hvordan oppdraget formuleres gjennom et mandat.

Modul 2. Valg av spesialist

I denne modulen får du nyttig informasjon om hvilken medisinsk spesialitet er relevant for oppdraget, eventuelt om det bør engasjeres flere spesialister. Dessuten hvilke av sakkyndiges kvalifikasjoner som kan være relevante å vurdere.

Modul 3. Vurdering av årsakssammenheng

Her vil du få nyttig praktisk informasjon om hva medisinsk sakkyndig gjør i møtet med skadelidte og prosessen med bearbeidelse av dokumentasjon. Du får også kunnskap om hvordan sakkyndig resonnerer omkring årsakssammenheng, og det medisinsk faglige som ligger til grunn for konklusjonen.

Modul 4. Vurdering av klientens status

I denne modulen lærer du mer om hva som ligger til grunn for fastsettelse av medisinsk invaliditet. Dessuten hvordan skadelidtes tap av funksjon og særlige behov bør beskrives.

Modul 5. Hva kjennetegner den gode spesialisterklæring?

Her får du nyttig informasjon om hva man bør forvente av en spesialisterklæring, og faktorer som kjennetegner en god spesialisterklæring. Det gir deg muligheten til å få et inntrykk av kvaliteten i det arbeidet sakkyndige har utført.

 

 

Disposisjon

Kursmaterialet

Kursmateriellet inkluderer en nedlastbar disposisjon, i tillegg til standardmandatet, standardavtale om oppnevning av sakkyndig og den medisinske invaliditetstabellen (systematisert etter deltemaer).

 

Til deg som ønsker å søke om å få godkjente etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål om du ønsker at vi søker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset søkes godkjent med 2 juridiske kurstimer.

 

Med ønske om riktig godt kurs!

Professor dr. juris Morten Kjelland, Lexia Education