Pasientundersøkelse

– et tematisert innblikk i utredende spesialist sitt arbeid frem mot erklæring

Dr. Thomas Glott, Sandvika Nevrosenter og Sunnaas sykehus

Kurset er tilgjengelig fra mars.

Ønsker du mer informasjon om kurset eller å forhåndsbestille det, Kontakt oss 

Glott 4