Lexia Education

Leverandør av juridiske kurs og digitale produkter


KURSKATALOG

ARBEIDSRETT

 NYTT KURS 

 14. oktober

Nyhetsoppdatering i arbeidsrett

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

    Livestream    

Avholdt 11. januar

Ajourføringskurs | 2 timer

Webinaropptak

Hele året

Tolkning av tariffavtaler

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 3 timer

Frittstående kurs

        E-kurs        

ASYL- OG UTLENDINGSRETT

 NYTT KURS 

 19. august

Nyhetsoppdatering i Asyl- og utlendingsrett

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

    Livestream    

Avholdt 19. januar

Ajourføringskurs | 2 timer

Webinaropptak

BARNERETT, HERUNDER BARNEVERN

 NYTT KURS 

 28. oktober

Nyhetsoppdatering i barnerett

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

    Livestream    

Avholdt 26. januar

Barnerett, med vekt på barnevernoppsummering av året 2020

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Webinaropptak

Hele året

Barnets rett til å bli hørt

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs 1 time

Frittstående kurs

        E-kurs          

ERSTATNINGSRETT

27. mai

Personskadeerstatning: oppsummering av første halvår 2021

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

   Livestream    

Månedlig

Onboarding og oppfriskning i personskadeerstatning

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 3 timer

Livekurs på din bestilling

    Livestream    

Hele året

Bilansvaret, med vekt på ansvarsetableringen

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 1 time

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          

Hele året

Yrkesskadeansvaret, med vekt på ansvarsetableringen

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 1 time

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          

Hele året

Pasientskadeansvaret, med vekt på ansvarsetableringen

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 1 time

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          

Hele året

Frister i personskadesaker, med vekt på starttidspunktet

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 2 timer

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          

Hele året

Barneerstatning, ny og gammel modell. Med regneeksempler

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Fordypningskurs | 4 timer

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          

Hele året

Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Fordypningskurs | 4 timer

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          

Hele året

Pensjonstap ved personskade med regneeksempler

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 2 timer

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          

Hele året

Bruk av utredere i personskadesaker

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Norsk Forum for Erstatningsrett

Webinaropptak

FAMILIE-, ARVE- OG SKIFTERETT

 NYTT KURS 

 6. mai

Nyhetsoppdatering i familie-, arve- og skifterett

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

    Livestream    

 NYTT KURS 

 18. november

Nyhetsoppdatering i familie-, arve- og skifterett

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

    Livestream    

Hele året

Familie-, arve- og skifterett: oppsummering av året 2020

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

        E-kurs          

FAST EIENDOM OG ENTREPRISE

 NYTT KURS 

 9. september

Nyhetsoppdatering i fast eiendom og entreprise

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

    Livestream    

Avholdt 13. januar

Nyhetsoppdatering i fast eiendom og entreprise

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

Webinaropptak

FORSIKRINGSRETT

Avholdt 21. januar

Forsikringsrett: oppsummering av året 2020

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

Webinaropptak

8. april

Forsikringsrett: Nyere rettspraksis og andre nyheter fra første halvår 2021

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

    Livestream    

Hele året

Innføring i forsikringsrett

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 1 time

Abonnement / Personskadeportalen

    Livestream    

HELSERETT

 NYTT KURS 

 26. august

Nyhetsoppdatering i helserett

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

    Livestream    

Hele året

Behandling av pasientopplysninger - i lys av sentrale helselover og GDPR 

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 4 timer

Frittstående kurs

        E-kurs          

Avholdt 12. januar

Helserett: oppsummering av året 2020

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

Webinaropptak

IDRETTSJUSS

Hele året

Basiskurs i idrettsjuss

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 2 timer

Frittstående kurs

        E-kurs          

KONKURSRETT

 NYTT KURS 

 11. november

Nyhetsoppdatering i konkursrett

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

    Livestream    

Avholdt 25. januar

Konkursrett: oppsummering av året 2020

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

Webinaropptak

SELSKAPSRETT

 NYTT KURS 

 23. september

Nyhetsoppdatering i selskapsrett

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

    Livestream    

Avholdt 18. januar

Selskapsrett: oppsummering av året 2020

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

Webinaropptak

SKATTE- OG AVGIFTSRETT

Avholdt 27. januar

Skatte- og avgiftsrett: oppsummering av året 2020

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

Webinaropptak

SIVILPROSESS

Avholdt 20. januar

Sivilprosess: oppsummering av året 2020

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

Webinaropptak

Hele året

Sivilprosess i et nøtteskall

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 3 timer

        E-kurs          

Hele året

Voldgift - en praktisk innføring

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 3 timer

        E-kurs          

STRAFFERETT OG STRAFFEPROSESS

 NYTT KURS 

 25. november

Nyhetsoppdatering i strafferett og straffeprosess

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

    Livestream    

Avholdt 18. februar

Strafferett og straffeprosess: oppsummering av året 2020

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

Webinaropptak

Hele året

Alminnelig strafferett - en praktisk innføring

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 3 timer

        E-kurs          

TRYGD OG PENSJON

 NYTT KURS 

 2. desember

Nyhetsoppdatering i trygderett

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

    Livestream    

Avholdt 28. februar

Trygderett: oppsummering av året 2020

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 2 timer

Abonnement / Nyhetsportalen

Webinaropptak

Hele året

Trygd i EØS - grunnleggende prinsipper og utvalgte emner

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 2 timer

        E-kurs          

Hele året

Privat tjenestepensjon - et oppslagsverk for arbeidsgiver og HR

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 2 timer

        E-kurs          

Hele året

Pensjonstap ved personskade, med regneeksempler

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 2 timer

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          

ETIKK OG COMPLIENCE

Hele året

Etikk og risikohåndtering - hvordan unngå etisk svikt?

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Etikkurs | 4 timer

        E-kurs          

Hele året

Know Your Client - verktøy i kvitvaskingskontroll

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 2 timer

        E-kurs          

JURIDISK-MEDISINSKE KURS

Hele året

Smerteutvikling og sentral sentisitisering

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 1 time

Abonnement / Norsk Forum for Erstatningsrett

Webinaropptak

Hele året

Smerter fra et sakkyndigperspektiv

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 1 time

Abonnement / Norsk Forum for Erstatningsrett

Webinaropptak

Hele året

Bruk av nevropsykologiske tester

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 1 time

Abonnement / Norsk Forum for Erstatningsrett

Webinaropptak

Hele året

Hva en personskadeadvokat må kunne om «frozen shoulder» og nerveskade

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 1 time

Abonnement / Norsk Forum for Erstatningsrett

Webinaropptak

Hele året

Pasientundersøkelser i personskadesaker: et filmatisert innblikk

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 1 time

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          

Hele året

Spesialisterklæringer - fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 1 time

Abonnement / Personskadeportalen

Webinaropptak

Hele året

Artroseutvikling - årsaksvurderinger etter ortopediske skader

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Fordypningskurs | 3 timer

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          


 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen gir ajourføringskurs med faglig oppdatering på høyt nivå innenfor sentrale rettsområder til en rimelig pris. For meg har det fungert spesielt godt at lengden på hvert kurs er optimalt tilpasset en hektiske hverdag, slik at de er enkle å gjennomføre ved siden av ordinære arbeidsoppgaver. Alle kurstimer gir etterutdanningstimer hos advokatforeningen. Den digitale løsningen fungerer enkelt og greit uten kompliserte prosedyrer. I etterkant av kurset ligger både opptak av foredragene og kursmateriell tilgjengelig på Nyhetsportalen for senere oppslag og nytte.”

  Advokat, Advokatfirmaet Robertsen AS

 • Lexia Education

  “Lexia Education gjør det enkelt for meg å holde meg oppdatert innen ulike rettsområder. Høy kvalitet på kursarrangørene. I tillegg er det flott at kursene gir etterutdanningstimer. Anbefales virkelig!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Jeg er strålende fornøyd med Lexia sine kurs. De er svært aktuelle for å holde seg oppdatert på rettsområdene man jobber med, men også for å få innblikk i andre rettsområder. Ved å følge flere av kursene får man en bred og samlet oppdatering. Også veldig fint med gjennomgangene av ny rettspraksis og lovendringer. Anbefales”

  Advokatfullmektig, Askø Advokatfirma

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen har svært relevante kurs med solide foredragsholdere, og er en enkel og rimelig måte å holde seg faglig ajour på.”

  Advokat, Advokatene Graasvold & Stenvaag

 • Lexia Education

  “Ansvarskurset til Morten Kjelland er oversiktlig og lærerikt, og tar for seg sentrale emner innen erstatningsretten og. Et supert verktøy for alle som arbeider innen personskader. Kurset er pedagogisk og lett å følge, da oppdelingen av hvert emne gjør gjennomgangen oversiktlig og ryddig. Det er enkelt å finne tilbake til temaer du kanskje vil se på igjen, emnene blir grundig gjennomgått og hver leksjon er supplert med sentrale rettskilder. Jeg kan absolutt anbefale kurset.”

  Advokatfullmektig, Codex Advokat

 • Lexia Education

  “Anne Grethe Kjelland gir på kurset «NY Barneerstatning» en oversiktlig og meget pedagogisk fremstilling av både gammel og ny skl. § 3-2 a samt de sentrale hensyn og formål bak lovendringen. Foredraget er delt inn i flere kortere leksjoner som gjør det enkelt å følge med og å ta pauser ved behov. Kursets relevante oppgaver forsikrer deg om at du har forstått utmålingsreglene. Kurset kan anbefales på det varmeste!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Har nettopp sett kurset «Trygd i EØS» med trygderettsdommer Øyvind Bø. Anbefales! Gir deg en grei innføring i viktige juridiske spørsmål, inkludert trygd og pensjoner.”

  Jurist og økonom

 • Lexia Education

  “Jeg har nettopp gjennomført online- kurset Sivilprosess i et nøtteskall holdt av Jørgen Vangsnes. Kurset gir en poengtert og pedagogisk innføring i de grunnleggende reglene i tvisteloven og hensynene som ligger bak dem. Oppdelingen av kurset i flere leksjoner gjør kurset oversiktlig, og man kan enkelt gå tilbake til emner det er ønskelig å se på igjen. I hver leksjon er det i tillegg vist til supplerende rettskilder, så det er enkelt med fordypning. Kurset kan absolutt anbefales.”

  Politiadvokat, Oslo politidistrikt

 • Lexia Education

  “Kurset er i en oversiktlig og enkelt form.
  Beate har en tydelig og enkel måte å formidle pensjon på.
  Det er som å få en privat foredragsholder som genuint utstråler et ønske om at nettopp du skal forstå.
  Her lærte jeg mye på kort tid.”

  Leder Personforsikring

 • Lexia Education

  “Professor dr juris Morten Kjelland har forfattet nett baserte kurs om personskade erstatning, som er lettfattelig, og som er av meget høy faglig kvalitet.
  Jeg vil på det sterkeste anbefale alle som arbeider med personskade erstatning å benytte seg av hans kurstilbud.”

  Advokat, Notodden

 • Lexia Education

  “Idrettsjuss er den viktigste fagkunnskapen jeg har lært på Norges idrettshøgskole. Gunnar-Martin er en enestående og inspirerende formidler av faget. Han har gitt meg innsikt og forståelse for hvilket handlingsrom du faktisk har, og hvilke «spilleregler» du må følge. Jeg vil sterkt anbefale dette kurset for ledere og tillitsvalgte i idretten, men også trenere og utøvere/spillere. Det er til stor nytte for meg i min jobbhverdag med analyse og sponsorrådgivning hos Sponsor Insight AS, og ikke minst i mitt styreverv i Skistyret i Norges Skiforbund.”

  Rådgiver, Sponsor Insight AS

Hva inneholder Lexia-kursene?

Alle Lexia Educations temabaserte livestreamkurs har en tilhørende ressursside, som fungerer både som ressursside under selve kurset og i etterkant av kurset og er tilgjengelig 6 mnd fra kursslutt.

Nettsidene inneholder slik som:

 • Disposisjon og lysbilder
 • Maler og sjekklister
 • Domssamlinger
 • Artikler og annet egenprodusert materiale
 • Lenkesamlinger til Lovdata Pro, Rettsdata mv.
 • Digitalt kursbevis, etterutdanningstimer
Praktisk rettsanvendelse
Alle kurs er praktisk rettet
for å sikre nærhet til konkret rettsanvendelse
kisspng-question-information-technology-oxygen-tour-koh-ta-5ae2801cb1f7e8.150807991524793372729
Mulighet for å stille spørsmål
til foreleser underveis i kurset
Zoom
Høykvalitets bilde og lyd
unnamed
Ett-klikks oppkobling
Verktøy
Digital ressursside
til hvert enkelt kurs
Kursbevis
Etterutdanningstimer og kursbevis

Praktisk info om livestream

Lexia Education driver livestreaming på profesjonell basis for en rekke små og store virksomheter. Vårt systemet er enkelt og brukervennlig, slik at du som kursdeltaker ikke trenger å ha særskilt digital kompetanse. Lexia Education sørger for at alle livestreamkurs og e-kurs kan godkjennes som ledd i obligatorisk etterutdanning for advokater. 

Tips for gjennomføringen:

 • Sjekk at du har mottat Zoom-lenke i god tid før arrangementet begynner
 • Koble deg opp 10-15 minutter før kurset starter, slik at vi kan rekke å hjelpe deg 
 • Ønsker du kursbevis? Sørg for å bekrefte din tilstedeværelse ved å besvare spørsmål som kommer opp på skjermen underveis i kurset (kursverten forklarer dette ved oppstart)
 • Om du skulle ha behov for hjelp, kontakt oss HER
graphicstock-business-man-review-his-resume-on-his-desk-laptop-computer-calculator-and-cup-of-coffeeseleted-focus_HOQeU8nDxog

Nyhetsbrev

Bli holdt oppdatert om kommende kurs!

Lexia Education sender ikke ut spam. Du kan når som helst melde deg av.

Idéer til nye kurs? - Vi vil ha dine innspill!

Lexia Education arbeider systematisk for en stadig forbedret kursopplevelse 

En god kurside-bilde

Utmerket! Vi tar med oss dette i utarbeidelsen av vår kurskatalog. Hilsen Lexia Education support team