0
  • Pleie- og omsorg 1

Bråtane-dommen i Rt-2002-1436 – erstatning til dekning av pleie- og omsorgsutgifter

Morten Kjelland (2024) | Lovdata-artikkel