0
  • Årsakssammenheng

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de fire vilkår

Morten Kjelland (2023) | Karnov-artikkel