Produkter

Lexiakurs utenfor Nyhetsportalen

En praktisk innføring

NOK 6,500.00

Gir 4 juridiske godkjenningstimer

NOK 1,950.00

Gir 2 juridiske godkjenningstimer

– praktisk oversikt, men vekt på «gjer»-kriteriet 

NOK 850.00

Gir 1 juridisk godkjenningstime

– en praktisk oversikt

NOK 1,450.00

Gir 2 juridiske godkjenningstimer