Privat pensjon

– et oppslagsverk for arbeidsgivere og HR


 

 

Oversikt over alle kursene - Info om kurset Privat pensjon

 Kursbeskrivelse

I dette kurset gjennomgås de viktigste reglene som gjelder for kollektiv tjenestepensjon i privat sektor og det gis en innføring i hvilke foretak som må ha tjenestepensjon for sine ansatte, hvilke ansatte som må og kan være med i arbeidsgivers tjenestepensjon og hva en tjenestepensjon må inneholde og hva den kan inneholde.

Kursets målgruppe er personer som har ansvar for etablering og oppfølging av tjenestepensjon for ansatte og for deg som skal representere kolleger i styringsgrupper for pensjonsordningen.

Pris 1500 kr eks. mva (2 timer)

Allerede bestilt kurset? Klikk her

Kursholder

Beate Fahre er jurist og økonom med flere års erfaring med pensjonsregler og pensjonssystemer. Beate har vært direktør i Aon der hun hadde ansvar for utvikling av pensjonsfaget fra 2009 til 2018. Før det har Beate lang og bred erfaring fra sitt arbeid som blant annet seniorrådgiver i Aon 2005–2007, Key Account Manager Storebrand 2002–2005, prosjektleder Skandia Life 2001–2002 og kunderådgiver Gjensidige 1988–2001.

Beate driver i dag sitt eget selskap BeateFahre AS, som gir rådgivning og undervisning innen alle deler av pensjonsfeltet. Hun uttaler seg som pensjonsekspert blant annet i direktesendinger på NRK, Dagens Næringsliv og Dagbladet. Beate har flere frivillige verv. Hun har blant annet vært leder av Liv- og Pensjonsutvalget i Forsikringsmeglerforeningen.

Modulene

Modul 1 Innledende om tjenestepensjon

I denne modulen gis det en kort gjennomgang av det norske pensjonssystemet og bakgrunnen for innføring av obligatorisk tjenestepensjon

Modul 2 Obligatorisk tjenestepensjon

Her får du en gjennomgang av regler og pålegg for obligatorisk tjenestepensjon, blant annet hvilke foretak som må tilby sine ansatte tjenestepensjon og hvilke krav lovgiver stiller til pensjonsordningen for ansatte.

Modul 3 Pensjonsordningen

Her gis en nærmere beskrivelse av innholdet i pensjonsordningen. Hvilke typer alderspensjon du kan velge mellom, nivået på sparingen og hva som må og kan tilknyttes pensjonsordningen i tillegg til sparing til alderspensjon.

Modul 4 Regler og omfang

I denne modulen gjennomgås nærmere på hvilke ansatte som må og kan omfattes av arbeidsgivers pensjonsordning. Her vil du også få en innføring i reglene for pensjonsordningens styringsgruppe og hvilke vurderinger som må gjøres for å fastsette pensjonsgrunnlaget som legges til grunn ved beregning av pensjonssparingen. Modulen gir også en kort innføring i arbeidsgivers informasjonsplikt.

Modul 5 Arbeidsgivers styringsrett

I modul 5 går vi igjennom arbeidsgivers styringsrett og endringsmuligheter for foretakets pensjonsordning. Du får også en innføring i prosessreglene som må følges når det skal gjøres endringer i pensjonsordningen.

Modul 6 Pensjon og foretaksendringer

Denne modulen tar for seg ulike rettsområder av relevans for pensjon og foretaksendringer. Vi ser både på arbeidsmiljølovens regler for ansattes pensjon ved  virksomhetsoverdragelse og hvordan pensjonslovene regulerer endringer i ansattes pensjoner ved foretaksendringer. 

 

 

Disposisjon

Kursmaterialet

Kursmateriellet inkluderer en nedlastbar miniordbok om pensjon. Her vil du få en kortfattet forklaring på de mest brukte ord og uttrykk innen pensjon i privat næringsliv. Du vil også få mulighet til å laste ned en instruksjon for pensjonsordningens styringsgruppe som vil gi deg en grundig innføring i hvordan styringsgruppen skal etableres og senere utføre sine oppgaver i henhold til pensjonslovene.

I tillegg vil du få tilgang til skisser som beskriver kravene til prosess i forbindelse med endringer i ansattes pensjonsordninger, samt en oversikt over hva som er inkludert i arbeidsgivers informasjonsplikt når det gjelder tjenestepensjon for ansatte. 

 

Til deg som ønsker å søke om å få godkjente etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 2 juridiske etterutdanningstimer.


Med ønske om riktig godt kurs!

Lexia Education


Logo Lexia Education Til ekstern bruk.png