KURSKATALOG – KOMBIKURS

Erstatningsrett

herunder medisinske kurs innen personskade 

NFFE-høstmøte.PNG

Norsk forum for Erstatningsrett, Oslo 17. oktober kl. 17.30-19.30

  

Gjenåpning og etteroppgjør i lys av HR-2019-1153-A:

Dommens praktiske betydning – og hvor står vi i dag?

lefdal og lohne.PNG

Hva en personskadeadvokat må kunne om «frozen shoulder» og nerveskader

– og hvordan slike skader vurderes i relasjon til varig medisinsk invaliditet og funksjonsevne

glott og kinge.PNG

Påmeldingsknapp, grønn.png

Personskade Master Class 2020

18 etterutdanningstimer, kombikurs

hero med logo.PNG

Personskade MasterClass 2020 består av to kursdager, som omhandler juridisk-medisinske spørmål i personskadesaker og det viktige og vanskelige ved behandlingen av yrkesskader. Begge kursdagene er praktisk vinklet, slik at kurset skal gi godt utbytte for praktisk saksbehandling.

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere og andre som arbeider med personskadeerstatning

Begrenset deltakerantall. Påmeldingen er åpen nå. 

Påmeldingsknapp, grønn.png

KURSKATALOG – ONLINEKURS

Erstatningsrett

herunder medisinske kurs innen personskade 

Ansvarsgrunnlag 

– og introduksjon til personskaderetten

Kr 750 (5 juridiske godkjenningstimer)

     

Bilansvaret

– praktisk oversikt med vekt på gjer»-kriteriet

Kr 450 (1 juridisk godkjenningstime)

     

Yrkesskadeansvaret

– en praktisk oversikt xxxxxxxxxxxxxxx

Kr 650 (2 juridiske godkjenningstimer)

     

Pensjonstap ved personskader

Praktisk rettet, med regneeksempler og beregninger

Kr 750 (3 juridiske godkjenningstimer)

     

NY Barneerstatning xxxxxxx

En helhetlig fremstilling med praktiske regneeksempler

Kr 650 (2 juridiske godkjenningstimer)

     

Oppreisningserstatning  xxxxx

Vilkår og utmålingsprinsipper

Kr 650 (4 juridiske godkjenningstimer)

     

Spesialisterklæring

– fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

Kr 650 (2 juridiske godkjenningstimer)

     

Atroseutvikling

– årsaksvurderinger etter ortopediske skader, med juridisk vinklede kommentarer

Kr 750 (3 juridiske godkjenningstimer)

     

Onlinekurs!

Spar tid, reiseutgifter – med enkel, fleksibel og utbytterik etterutdanning!

Fleksibel etterutdanning

Med online-kurs kan du selv bestemme tid og sted for kurset, tilpasset din timeplan!

Kursmateriale

er inkludert i våre kurs, som rommer hjelpeskisser, e-bøker og/eller domshefter mv.

Kursbevis

får du mulighet for ved å ta en multiple choice-prøve (godkjenningstest)

HER FÅR DU GRATIS PRØVETILGANG TIL ALLE KURS

for at du skal bli kjent med onlinekonseptet vårt!

I tillegg tilbyr vi deg et

GRATIS 2-TIMERS PERSONSKADEKURS

Du får et kostnadsfritt og uforpliktende innblikk i to kurs fra personskadeporteføljen:

 • Ansvarsgrunnlag - med introduksjon til personskaderetten (1 time), ved professor Morten Kjelland
 • Ny barneerstatning (1 time), ved advokat Anne Grethe Kjelland

Etter å ha sett kurset kan du ta en liten multiple choice-test og få 2 juridiske etterutdanningstimer. Om du ønsker tilgang til gratiskurset, får det det ved å klikke på den grønne knappen nedenfor. Du vil samtidig få gratis Lexia-medlemskap med tilhørende fordeler i form av oppdateringsnotat over nyere rettspraksis, hjelpeskisser mv.

Målet med våre e-kurs med høy faglig og pedagogisk kvalitet til en fornuftig pris. Vår målgruppe er advokater, dommere, saksbehandlere og andre som arbeider innen fagområdene i vår kurskatalog.

Velkommen til oss i Lexia Education og Juristenes E-kurssenter!

 

2tvba5.gif
 • “Ansvarskurset til Morten Kjelland er oversiktlig og lærerikt, og tar for seg sentrale emner innen erstatningsretten og. Et supert verktøy for alle som arbeider innen personskader. Kurset er pedagogisk og lett å følge, da oppdelingen av hvert emne gjør gjennomgangen oversiktlig og ryddig. Det er enkelt å finne tilbake til temaer du kanskje vil se på igjen, emnene blir grundig gjennomgått og hver leksjon er supplert med sentrale rettskilder. Jeg kan absolutt anbefale kurset.”

  Advokatfullmektig

 • “Anne Grethe Kjelland gir på kurset «NY Barneerstatning» en oversiktlig og meget pedagogisk fremstilling av både gammel og ny skl. § 3-2 a samt de sentrale hensyn og formål bak lovendringen. Foredraget er delt inn i flere kortere leksjoner som gjør det enkelt å følge med og å ta pauser ved behov. Kursets relevante oppgaver forsikrer deg om at du har forstått utmålingsreglene. Kurset kan anbefales på det varmeste!”

  Advokatfullmektig

 • “Har nettopp sett kurset «Trygd i EØS» med trygderettsdommer Øyvind Bø. Anbefales! Gir deg en grei innføring i viktige juridiske spørsmål, inkludert trygd og pensjoner.”

  Jurist og økonom

 • “Jeg har nettopp gjennomført online- kurset Sivilprosess i et nøtteskall holdt av Jørgen Vangsnes. Kurset gir en poengtert og pedagogisk innføring i de grunnleggende reglene i tvisteloven og hensynene som ligger bak dem. Oppdelingen av kurset i flere leksjoner gjør kurset oversiktlig, og man kan enkelt gå tilbake til emner det er ønskelig å se på igjen. I hver leksjon er det i tillegg vist til supplerende rettskilder, så det er enkelt med fordypning. Kurset kan absolutt anbefales.”

  Politiadvokat, Oslo politidistrikt

 • “Kurset er i en oversiktlig og enkelt form.
  Beate har en tydelig og enkel måte å formidle pensjon på.
  Det er som å få en privat foredragsholder som genuint utstråler et ønske om at nettopp du skal forstå.
  Her lærte jeg mye på kort tid.”

  Leder Personforsikring

 • “Professor dr juris Morten Kjelland har forfattet nett baserte kurs om personskade erstatning, som er lettfattelig, og som er av meget høy faglig kvalitet.
  Jeg vil på det sterkeste anbefale alle som arbeider med personskade erstatning å benytte seg av hans kurstilbud.”

  Advokat, Notodden

 • “Ortoped Arne Nilsen gir i dette foredraget en generell gjennomgang av medisinsk årsakssammenheng knyttet til artroseutvikling. Han forklarer innledningsvis hva artrose er og hva det kommer av, før han tar for seg syv ulike medisinske kasus. De ulike kasusene er typiske situasjoner for skadelidte i en erstatningssak – fra skadelidte som fra før er helt frisk i det aktuelle leddet til skadelidte som har en betydelig inngangsinvaliditet. Dr. Nilsen fremstiller stoffet på en pedagogisk måte, blant annet ved å vise bilder av skader og trinn i artroseutviklingen. Kurset avsluttes med at Morten Kjelland gir en gjennomgang av prinsippene for juridisk årsakssammenheng knyttet opp mot artroseutvikling. Fremstillingen er til nytte for både sakkyndige og for alle som arbeider med erstatningsrett, og kurset kan anbefales på det sterkeste.”

 • “Idrettsjuss er den viktigste fagkunnskapen jeg har lært på Norges idrettshøgskole. Gunnar-Martin er en enestående og inspirerende formidler av faget. Han har gitt meg innsikt og forståelse for hvilket handlingsrom du faktisk har, og hvilke «spilleregler» du må følge. Jeg vil sterkt anbefale dette kurset for ledere og tillitsvalgte i idretten, men også trenere og utøvere/spillere. Det er til stor nytte for meg i min jobbhverdag med analyse og sponsorrådgivning hos Sponsor Insight AS, og ikke minst i mitt styreverv i Skistyret i Norges Skiforbund.”

  Rådgiver, Sponsor Insight AS