Personskade MasterClass i et nøtteskall

Kurset består av fire fagsamlinger, som gir en fordypning av blant annet følgende juridiske hovedtemaer:

 • Årsakssammenheng og bevis i personskaderetten (erstatning, forsikring og trygd)
 • Yrkesskader
 • Erstatningsutmåling: næringstapet, hjemmearbeidstapet, pensjonstap ved personskader og ny barneerstatning
 • Gjenåpning av personskadesaker, dekning av sakskostnader, skadelidtes medvirkning (avkortning) 

Samlingene inneholder også en rekke medisinsk relaterte temaer, slik som:

 • Medisinske vurderinger av når en sykdom er en yrkessykdom
 • Hva kjennetegner den gode spesialisterklæring - og hvordan foregår en pasientundersøkelse?
 • Årsaksvurderinger ved artroseutvikling og nakkeslengskader, samt ved PTSD, angst og andre psykiske lidelser
 • Arbeidsrelaterte funksjonsvurderinger, nevrologiske og nevropsykologiske utredninger mv.

De 4 samlingene er fordelt over ett år og er lokaliserte ulike steder i Oslo - alt etter årstid! For eksempel er sommersamlingen er på Dyna Fyr, mens vi på julesamlingen møtes på Holmenkollen hotell. Med dette ønsker vi å sikre en fin variasjon og spennende ramme for både den faglige & sosiale delen av kurset. Samlingene er lagt opp slik at de skal være enkle å kombinere med arbeid, og begynner derfor fast klokken 13.00 og varer til klokken 18.00, med etterfølgende fellesmiddag inkludert i prisen. De enkelte samlingene er beskrevet nærmere nedenfor.  

Nøkkelinformasjon

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere og andre som arbeider med personskadeerstatning

Etterutdanningstimer: 31 juridiske timer + 1 etikktime

Tid: Samling 1 er x. september 2019, Samling 2 er x. desember 2019, Samling 3 er x. mars 2020  og Samling 4 er x. juni 2020.

Sted: Oslo, med vekslende lokalisering som angitt nedenfor

Pris: 17 900 kr for alle fire samlinger. Samlingene kan ikke bestilles enkeltvis, men det kan møte ulike personer til de ulike samlingene.

Deltakerantall: Begrenset til 30 personer; «først til mølla ...»

Påmeldingsfrist: x.y. 2019. Påmelding er bindende

kisspng-classical-element-earth-water-air-yin-and-yang-fire-5ad5d6a3601357.4922819015239635553935.png

Praktisk vinklet – kunnskapen skal omsettes i praksis

Alle 4 samlingene er praktisk lagt opp slik at kunnskapen skal være enkel å omsette i praktisk saksbehandling. Av den grunn har samtlige forelesninger praktiske vinklinger. Kursdeltakerne får presentert blant annet ulike typer caser som speiler forskjellige situasjoner fra praksis, på samlingen om årsakssammenheng, yrkesskader, utmåling og den siste samlingen som omhandler gjenåpning, avkortning mv.

Samling 1: Årsakssammenheng

x. september 2019: Aker Brygge, The Thief, kl 13-18

ÅRSAKSSAMMENHENG OG BEVIS I PERSONSKADESAKER – JURIDISKE OG MEDISINSKE ASPEKTER

13.00-13.10 Registrering & kaffe

13.10-13.15 Velkommen til kurs! Presentasjon av dagens program, ved professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

13.15-14.00 De fire vilkår – oppdatering og utviklingstendenser i lys av nyere rettspraksis, ved professor Morten Kjelland

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 Årsaksvurderinger ved nakkeslengskader/bløtdelsskader og etterfølgende smerteplager, ved nevrolog Einar Kinge, Sandvika Nevrosenter og nevropsykolog Anne-Kristin Solbakk, Sandvika Nevrosenter/Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

15.00-15.15 Kort pause

15.15-16.45 Spørsmål og innspill til dagens temaer. Deretter praktisk rettede refleksjoner over årsakssammenheng og bevis, herunder forholdet til årsakskrav i forsikring og sykdomsbaserte trygdeytelser. Veiledning og gjennomgang ved professor Morten Kjelland

16.45-17.00 Pause

17.00-17.45 Årsaksvurderinger ved artroser, ved spesialist i ortopedi Arne Roger Nilsen

17.45-18.00 Oppsummering og kobling til de supplerende online-kursene

18.00-20.00 Felles middag på Aker Brygge, The Thief 

main_thethief

Samling 2: Yrkesskader

YRKESSKADER – NÅR FORELIGGER DET ANSVAR OG HVOR LANGT REKKER YRKESSKADEANSVARET?

x. desember 2019: Frognerseteren, kl 13-18

13.00-13.10 Registrering & kaffe

13.10-13.15 Velkommen til kurs! Presentasjon av program, ved professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

13.15-14.00 Bedriftsvilkårene –  «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», ved advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 Arbeidsulykkebegrepet – hovedprinsipper og nyere utviklingstendenser, ved professor dr. juris Morten Kjelland

15.00-15.15 Pause

15.15-16.45 Praktisk rettede refleksjonsoppgaver over vilkårene for yrkesskadedekning. Veiledning og gjennomgang ved professor Morten Kjelland

16.45-17.00 Pause

17.00-17.45 Særskilte problemstillinger relatert til yrkesskadeforsikringens omfang, ved advokat Eivind W. Grande, Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co og professor dr. juris Morten Kjelland

17.45-18.00 Oppsummering og kobling til de supplerende online-kursene, ved professor Morten Kjelland 

18.00-20.00 Felles middag på Frognerseteren

FS

Samling 3: Erstatningsutmåling

PRAKTISK RETTEDE FORDYPNINGSMODULER OM ERSTATNINGSFASTETTELSEN

x. mars 2020: Grendehuset, Oslo, kl 13-18

13.00-13.10 Registrering & kaffe

13.10-13.15 Velkommen til kurs! Presentasjon av program og online-kursene, ved professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

13.15-14.00 Hjemmearbeidserstatning, med praktiske regneeksempler, ved professor Morten Kjelland

14.00-14.15 Pause

14.15-15.45 Praktisk rettede refleksjonsoppgaver over utvalgte utmålingstemaer (barneerstatning, menerstatning når skadelidte har  inngangsinvaliditet, behandlingsutgifter mv.). Veiledning og gjennomgang ved professor Morten Kjelland og advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

15.45-16.00 Pause

16.00-16.45 Pensjonstap ved personskader – casebasert gjennomgang & praktiske regneeksempler, ved pensjonsekspert Beate Fahre, BeateFahre AS 

16.45-17.00 Pause

17.00-17.45 Næringstapet, ved advokat Eivind W. Grande, Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

17.45-18.00 Oppsummering og kobling til de supplerende online-kursene, ved professor Morten Kjelland 

18.00-20.00 Felles middag på Grendehuset i Korsgata 16, Oslo

Grendehuset-300x231

Samling 4: Erstatnings-varieté: Gjenåpning, sakskostnader og pasientundersøkelser

x. juni 2020: Dyna Fyr, Oslofjorden, kl 13-20

13.00-13.10 Registrering & kaffe

13.10-13.15 Velkommen til kurs! Presentasjon av program og online-kursene, ved professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

13.15-14.00 Gjenåpning av personskadesaker, i lys av nyere rettspraksis, ved advokat Truls Nygård, If Skadeforsikring NUF

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 Dekning av sakskostnader, ved dommer Borgar Høgetveit Berg, Norges Høyesterett

15.00-15.15 Pause

15.15-16.00 Hvordan foregår en pasientundersøkelse? Et filmatisert innblikk. Ved spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering dr. Thomas Glott, Sandvika Nevrosenter

16.00-16.15 Pause

16.15-17.00 Etikk – hvordan unngå etisk svikt i personskadesaker? Ved professor Morten Kjelland og advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS 

16.00-20.00 Felles middag på Dyna Fyr

dynafyr-6336

Foreleserne

Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland undervist i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Anne Grethe Kjelland

er spesialisert personskadeadvokat og har arbeidet med erstatningsrett og forsikringsrett som hovedarbeidsområder siden 1996. Anne Grethe er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater/jurister i regi av ulike Advokatforeningen og andre som tilbyr juridisk etterutdanning.

Hun holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer.

Kjelland har skrevet særavhandling innen rettsmekling etter tvisteloven § 99A og har utdannet flere advokater til rettsmeklere. Hun er også sensor ved ulike universitet og høgskoler som tilbyr juridisk utdanning i Norge.

Borgar Høgetveit Berg

er dommer i Norges Høyesterett.

 • Berg ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1997, og har tidligere vært blant annet advokat hos Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet Thommessen.

  Borgar Høgetveit Berg har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor særlig prosessrett og dynamisk tingsrett. 

Borgar.png

Eivind W. Grande

er advokat i Henriksen Grande & Co.

 • 2017 - : Advokat/partner Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS
 • 2014 - 2017 : Senioradvokat i Codex Advokat Oslo AS
 • 2001 - 2014 : Tryg Forsikring (Vesta Forsikring)
 • 2000 - 2001 : If Skadeforsikring
 • 1999 - 2000 : Bærum kommune, økonomiseksjonen/kommunekassen
 • 1997 - 1999 : Utlendingsdirektoratet, juridisk avdeling

Truls Nygård

er advokat i If Skadeforsikring NUF

Truls Nygård.jpg

Beate Fahre

er jurist og økonom med flere års erfaring med pensjonsregler og pensjonssystemer. Beate har vært direktør i Aon der hun hadde ansvar for utvikling av pensjonsfaget fra 2009 til 2018. Før det har Beate lang og bred erfaring fra sitt arbeid som blant annet seniorrådgiver i Aon 2005–2007, Key Account Manager Storebrand 2002–2005, prosjektleder Skandia Life 2001–2002 og kunderådgiver Gjensidige 1988–2001.

Beate driver i dag sitt eget selskap BeateFahre AS, som gir rådgivning og undervisning innen alle deler av pensjonsfeltet. Hun uttaler seg som pensjonsekspert blant annet i direktesendinger på NRK, Dagens Næringsliv og Dagbladet. Beate har flere frivillige verv. Hun har blant annet vært leder av Liv- og Pensjonsutvalget i Forsikringsmeglerforeningen.

Thomas Glott

er født i 1962 og et utdannet cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1988. Fra Godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering fra 2002 og europeisk sertifisering som spesialist fra 2015. Han har hatt stilling som overlege og senere avdelingsoverlege fra 2002 ved Sunnaas sykehus.

Glott har en lang erfaring i sakkyndigarbeid i over 20 år gjennom Forum for Spesialisterklæringer ved Sandvika Nevrosenter. Det har også vært rettsoppnevnte sakkyndigeoppdrag for tingretter og lagmannsretter. Thomas Glott har en rekke vitenskapelig publikasjoner om langtidsoppfølging av traumer.

Arne Roger Nilsen

er utdannet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Basel, Sveits i 1977. Etter endt utdanning og turnustjeneste i Norge startet Nilsen utdanning til generell kirurg i Sverige og var ferdig spesialist i generell kirurgi i 1983 og spesialist i ortopedi  i 1991. Han har mange års erfaring som overlege ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. I denne perioden var Nilsens største arbeidsområde hofterevisjoner og operativ bruddbehandling. Fra 2001 begynte han som offentlig avtalespesialist i ortopedi og drev egen praksis fram til 2016. Han hadde under tiden også en deltidsstilling i ca. 2 år som rådgivende lege ved Norsk Pasienterstatning.

Nilsen arbeider nå utelukkende med spesialisterklæringer med ortopediske problemstillinger, og har skrevet erklæringer siden begynnelsen av 1990-tallet.

Anne-Kristin Solbakk

er utdannet ved xxxx, og arbeider som nevropsykolog ved Sandvika Nevrosenter og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

asolbakk.jpg

Einar Kinge

er utdannet ved xxxx, og arbeider som nevrolog ved Sandvika Nevrosenter.

Einar Kinge.jpg

Litt om arbeidsmåten på Personskade Master Class

ny førsteside

Omfattende kursmateriale – en startpakke (og mer til)

Deltakerne på Personskade Master Class får tilgang til et meget utførlig kursmateriale, bestående av

 • e-bok
 • saksbehandlingsverktøy med maler
 • oppdaterte, tematiserte domssamlinger
 • hjelpeskisser med koblinger til Lovdata Pro
 • domsnotater
 • bokutdrag og artikler
 • animasjoner
 • ++
samlebilde2

Varierte & kombinerte læringsformer

Personskade Master Class benytter vi oss av varierte og kombinerte læringsformer, tilpasset det aktuelle temaet og helheten i kursets pedagogiske innretning. 

De fleste kurs i dag er såkalte tilstedeværelseskurs, der en større eller mindre gruppe hører på en foreleser. Andre kurs er rene e-kurs, også kalt online-kurs. Den første formen er nokså tradisjonell, den andre temmelig fersk for de fleste (i hvert fall innen juss). Begge tilnærminger har sine fordeler og ulemper, og det vi har gjort på Personskade Master Class er å forsøke å utnytte det beste fra to verdener av undervisningsmåter. Det har vi gjort ved å variere og kombinere ulike tilnærminger til stoffet:

1. Tilstedeværelseskurs-form: for etablering av grunnforståelse

danner grunnstammen i Personskade Master Class, og bygger på en tradisjonell forelesningsform. MEN: Som ledd i å sikre at kurset får praktisk vinkling og overførbarhet til det man arbeider med i hverdagen, har vi integrert praktiske mini-oppgaver og annet som en del av vårt konsept med aktive forelesningsdeler.

Tilstedeværelseskurs - Symbol.PNG

2. Kombikurs-form, når stoff trenger repetisjon, modning og fordypning

tilgjengeliggjøres i etterkant av kurset for å gi deltakerne et repetisjonsverktøy. Det er kjent at læringsutbytte øker ved repetisjon og flere at temaene på kurset er såpass komplekse - selv på innføringsnivå - at det kan være behov for å se forelesningen på nytt, pause filmen, tenke, spole tilbake og se på nytt, for så å gå videre. Vi benytter også e-læring underveis i kurset, hvilket er forbundet med både tidsmessige og pedagogiske gevinster. Og i tillegg: Veldig morsomt!

Kombikurs. Symbol.PNG

Har du spørsmål om Personskade Master Class?

KONTAKT OSS – vi hjelper deg!

Takk! Du hører fra oss om kort tid. Hilsen Morten Kjelland

Frequently Asked Questions (FAQ)

Noen av de vanligste spørsmålene vi er blitt stilt

Question #1 Hvor lenge får vi tilgang til online-kursene?

Tilgangen varer i 3 måneder fra kurset er ferdig, og du kan se filmene så mange ganger du ønsker.

Question #2 Blir online-kursene tilgjengelig før vi møtes på kursdagen(e)?

Ja, den lukkede kurssiden vil åpnes en uke før kursstart, og gir da tilgang til utvalgte deler. Resten åpnes underveis i kursdagen og etter kursslutt.

Question #3 Kan en på arbeidsplassen gå på første kursdag og en annen på andre kursdag?

Ja, dette velger man etter eget ønske og behov. Hva man får tilgang på av online-ressurser følger imidlertid kursdagen. Tilgangen er personlig – vi i Lexia Education har tillit til våre kunder!

Question #4 Får de som har deltatt på Personskade Komplett rabatt på kjøp av online-kurs som ikke er med i kurspakken?

Ja, deltakerne får 15 % rabatt på alle personskaderelaterte kurs som kjøpes innen 3 måneder etter kursslutt.