NYHETSBREV FRA LEXIA EDUCATION

Lexia Educations Nyhetsblader

dekker utvalgte fagområder. De fleste nyhetsbladene utgis en gang per måned. Nyhetsbladene gir deg en ajourføring av 

- lover

- forskrifter

- avgjørelser

- litteratur

- andre sentrale kilder

- nye kurs fra Lexia Education

kisspng-newspaper-extra-computer-icons-breaking-news-newspaper-5abc7d14377ea7.6618386115223022282273.png