Nyhetsportalen

medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert


  

 

SE GRATIS WEBINAROPPTAK FRA

Nyhetsoppdatering 28. januar 2021 kl. 15-17

 • Gir 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Innledning 

 • Korona-relaterte lovendringer

 • Andre endringer

 • Brexit

 • Rettspraksis

 • Andre avgjørelser 

Kursmateriell (registrer deg nedenfor for tilgang) Filmopptakene (registrer deg nedenfor for tilgang)
Utmåling av dagpenger

Imran Haider

arbeider ved LOs juridiske avdeling, Norges største fagmiljø innen arbeidsrett. Han opparbeidet seg tidlig erfaring fra arbeid i Justisdepartementet (1998-2000), ved Norsk Regnesentral (2000-2001), og som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett (2002-2003).

Imran Haider har arbeidet som prosjektleder og saksforbereder ved Trygderetten, hvor han gjorde en analyse av Trygderettens avgjørelser i saker om uføreperson; Årsaker til omgjøringer i uførepensjonssaker. Han disputerte i august 2013, på avhandlingen Folketrygdlovens inntektsbegreper. Dette var første gang det ble gjort en omfattende systematisering av rettsspørsmål knyttet til inntektsbegrepene. Haider er også en av forfatterne av boken Innføring i Trygderett

Les mer

Her er en smakebit fra kurset!

– registrer deg for å se hele kurset; gratis og uten binding

Lexia Signatur SVART GIF.gif

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og få godkjente etterutdanningstimer og kursbevis
 • Filmene er tematisert i små-filmer for enkelt å kunne brukes som oppslagsverk
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis
Les mer on Nyhetsportalen
nyhetsportalen-logo-final-transparent-edited

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og benytte som oppslagsverk (arkiv)
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis 

A4-ad-new-gif-2