Nyhetsportalen

medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert


  

 

SE GRATIS WEBINAROPPTAK FRA

Nyhetsoppdatering 26. januar 2021 kl. 15-17

 • Gir 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Innledning og barnekonvensjonen

 • Barnets rett til å bli hørt

 • Brudd på varslingsplikt og tvangsfullbyrdelse etter rettsforlik

 • Storkammeravgjørelsene i 2020

 • Tilbakeføring og terskler

 • Dokumentfremleggelse

Kursmateriell (registrer deg nedenfor for tilgang) Filmopptakene (registrer deg nedenfor for tilgang)
happy-children-playing-on-hot-summertime_rFQxjbaTSi-800w-532h

Cecilie Østensen Berglund

Høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund tiltrådte som høyesterettsdommer 1. januar 2017. Hun var tidligere juridisk utreder i Høyesterett, der hun også var utredningsenhetens nestleder. Berglund har også vært assisterende direktør i Høyesterett fra 2007 til 2009. Fra ‬2009 til og med 2016‭ ‬var hun lagdommer, senere lagmann i Borgarting lagmannsrett.  

Les mer

Her er en smakebit fra kurset!

– registrer deg for å se hele kurset; gratis og uten binding

Lexia Signatur SVART GIF.gif

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og få godkjente etterutdanningstimer og kursbevis
 • Filmene er tematisert i små-filmer for enkelt å kunne brukes som oppslagsverk
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis
Les mer on Nyhetsportalen
nyhetsportalen-logo-final-transparent-edited

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og benytte som oppslagsverk (arkiv)
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis 

A4-ad-new-gif-2