Nyhetsportalen

medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert


  

 

SE GRATIS WEBINAROPPTAK FRA

Nyhetsoppdatering 25. januar 2021 kl. 15-17

 • Gir 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Innledning, status 2020
 • Rekronstruksjonsloven og annen ny lovgivning
 • Rettspraksis – REC-dommen
 • Rettspraksis – Bergen Bunkers 2
 • Avgjørelser fra Lagmannsretten
 • Atlantic Ocean-dommen i Bergen Tingrett
Kursmateriell (registrer deg nedenfor for tilgang) Filmopptakene (registrer deg nedenfor for tilgang)
Insolvency law GIbraltar - COVID-19

Anne Helsingeng 

Advokat Anne Helsingeng i Bull & Co Advokatfirma har bred og solid kompetanse innen konkursrett. Hun arbeider bredt innen eierstyring/selskapsledelse, risikovurderinger og etterlevelse. Anne Helsingeng var fast konkursbobestyrer hos Oslo Byfogdembete og har 25 år betydelig erfaring innen insolvensrettede problemstillinger, herunder bistand med utenomrettslige gjeldsforhandlinger og rådgivning til styre og ledelse i selskaper under økonomisk press. Hun er også medforfatter av Advokatforeningens «Retningslinjer for private granskninger».

Les mer

Kristoffer Aasebø

Advokat Kristoffer Aasebø er partner i Bull & Co Advokatfirma. Han har solid kompetanse innen konkursrett, bistår selskaper, styremedlemmer og norske og utenlandske kreditorer med spørsmål knyttet til insolvens og styreansvar. Han er også fast konkursbostyrer ved Oslo byfogdembete. Kristoffer Aasebø har publisert flere artikler som tar for seg problemstillinger i grenseland mellom forvaltningsrett og kontraktsrett. Har også vært dommerfullmektig ved Ytre Follo tingrett i Drøbak.

Les mer

Anne-Helsingeng (1)

KRISTOFFER-AASBOE-ny-1 (1)

Her er en smakebit fra kurset!

– registrer deg for å se hele kurset; gratis og uten binding

Lexia Signatur SVART GIF.gif

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og få godkjente etterutdanningstimer og kursbevis
 • Filmene er tematisert i små-filmer for enkelt å kunne brukes som oppslagsverk
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis
Les mer on Nyhetsportalen
nyhetsportalen-logo-final-transparent-edited

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og benytte som oppslagsverk (arkiv)
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis 

A4-ad-new-gif-2