Nyhetsportalen

medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert


  

 

Hovedsiden for Kurskatalogen- Sivilprosess: en oppsummering av året 2020

SE GRATIS WEBINAROPPTAK FRA

Nyhetsoppdatering 20. januar 2021 kl. 15-17

 • Gir 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Innledning
 • Nytt fra lovgivningen
 • Nye lovforslag på høring
 • Avgjørelser fra Høyesterett i 2020
 • Partsstatus, partsevne og partshjelp
 • Rettslig interesse
 • Verneting
 • Bevis
 • Oppfriskning og forsømmelser
 • Sakskostnader
Kursmateriell (registrer deg nedenfor for tilgang) Filmopptakene (registrer deg nedenfor for tilgang)
graphicstock-business-process-and-workflow-automation-with-flowchart-businessman-in-background_BdmpPnvgil

Jørgen Vangsnes 

Jørgen Vangsnes er advokat og partner i Wikborg Rein Advokatfirma. Han har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning, særlig innen komplekse kontraktstvister og erstatningsrett, IT- og teknologirelaterte tvister og offentlig rett. Jørgen Vangsnes har møterett for Høyesterett, i tillegg til å ha prosedert saker for flere internasjonale domstoler.

Les mer

Her er en smakebit fra kurset!

– registrer deg for å se hele kurset; gratis og uten binding

Lexia Signatur SVART GIF.gif

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og få godkjente etterutdanningstimer og kursbevis
 • Filmene er tematisert i små-filmer for enkelt å kunne brukes som oppslagsverk
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis
Les mer on Nyhetsportalen
nyhetsportalen-logo-final-transparent-edited

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og benytte som oppslagsverk (arkiv)
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis 

A4-ad-new-gif-2