Nyhetsportalen

medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert


  

 

Hovedsiden for Kurskatalogen- Asyl- og utlendingsrett

SE GRATIS WEBINAROPPTAK FRA

Nyhetsoppdatering 19. januar 2021 kl. 15-17

 • Gir 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Innledning og generelt om 2020

 • Nye rettsavgjørelser i asylretten

 • Nye rettsavgjørelser i asylretten

 • Kort oppsummering. Rundskriv og retningslinjer

 • Bortvisning

 • Oppholdssaker, au pair-ordningen 

 • Statsborgerskap og avsluttende oppsummering

Kursmateriell (registrer deg nedenfor for tilgang) Filmopptakene (registrer deg nedenfor for tilgang)
depositphotos_96604382-stock-photo-migration-watercolors-painted

Øyvind Dybvik Øyen 

Øyvind Dybvik Øyen er seniorrådgiver i Utlendingsnemnda med asyl- og flyktningrett som spesialområde. Han har tidligere arbeidet for Justisdepartementet og FNs høykommissær for flyktninger. Øyvind Dybvik Øyen er også redaktør og medforfatter av Lærebok i utlendingsrett (Universitetsforlaget) og medforfatter av Utlendingsloven Kommentarutgave (Universitetsforlaget). 

Les mer


Her er en smakebit fra kurset!

– registrer deg for å se hele kurset; gratis og uten binding

Lexia Signatur SVART GIF.gif

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og få godkjente etterutdanningstimer og kursbevis
 • Filmene er tematisert i små-filmer for enkelt å kunne brukes som oppslagsverk
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis
Les mer on Nyhetsportalen
nyhetsportalen-logo-final-transparent-edited

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og benytte som oppslagsverk (arkiv)
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis 

A4-ad-new-gif-2