Nyhetsportalen

medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert


  

 

Hovedsiden for Kurskatalogen- Asyl- og utlendingsrett

SE GRATIS WEBINAROPPTAK FRA

Nyhetsoppdatering 12. januar 2021 kl. 15-17

 • Gir 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Velkomst og grunnleggende om helseretten
 • Rettsutvikling
 • Om lovgivningen, kategorisering og kompleksitet
 • Helserettens grunnprinsipper
 • Helseretten og andre rettsområder
 • Særskilt om GDPR og personvern
 • Systemansvar og personlig ansvar
 • Behandlerrelasjonen og endringer i Helseretten i 2020
 • Om pandemien
Kursmateriell (registrer deg nedenfor for tilgang) Filmopptakene (registrer deg nedenfor for tilgang)
Helserett.-Med.-fak.-edited

Anne Kjersti Befring 

Advokat Anne Kjersti Befring har omfattende erfaring innen helserett. Hun er førsteamanuensis ved UiO og har vært ansatt i Helsedirektoratet, Helsetilsynet og helse- og omsorgsdepartementet, hvor hun var med i lovgruppen som koordinerte helselovene. Befring var også juridisk direktør og forhandlingsdirektør i Legeforeningen.

Les mer


Befring

Her er en smakebit fra kurset!

– registrer deg for å se hele kurset; gratis og uten binding

Lexia Signatur SVART GIF.gif

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og få godkjente etterutdanningstimer og kursbevis
 • Filmene er tematisert i små-filmer for enkelt å kunne brukes som oppslagsverk
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis
Les mer on Nyhetsportalen
nyhetsportalen-logo-final-transparent-edited

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og benytte som oppslagsverk (arkiv)
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis 

A4-ad-new-gif-2