Norsk Forum for Erstatningsrett (NFFE)

PROGRAM for møtet 11. april 2019 klokken 18.00-20.00

 

Innledning ved Morten Kjelland

Forumsmøtet innledes med noen ord fra Morten Kjelland, som presenterer kveldens opplegg og gir noen minutters «highlights» fra ny utgave av Erstatningsrett – en lærebok (2019) som da vil være oppdatert med over 35 nyere høyesterettsdommer.

 

Pensjonstap ved personskade – med regneeksempler og bruk av beregningsverktøy

Forumsmøtets første del omhandler pensjonstap ved personskade. Forelesningen gir en kort omtale av ulike pensjonskilder, og deretter rettes oppmerksomheten mot praktiske caser med konkrete beregninger av pensjonstap ved personskade. Pensjonsekspert Beate Fahre vil sammen med programutvikler Tom Grinaker fra Jussystemer AS gi en steg-for-steg-anvisning på hva som kan skje med pensjonsopptjeningen til en skadelidt ved oppstått ervervsuførhet. Her vil også beregningene legges inn i Compensatio for å vise hvilke pensjonstap som kan oppstå på grunn av skaden.

 

 

Bruk av nevropsykologiske tester ved mistanke om kognitiv svikt

I denne delen av forumsmøtet belyses blant annet hva en nevropsykologisk undersøkelse er og hvordan den foregår. Førsteamanuensis Anne-Kristin Solbakk tar også for seg hvordan en nevropsykolog resonnerer og vurderer i forbindelse med utarbeidelse av sakkyndigerklæringer, i tillegg til å gi en forklaring av vanlige begreper forbundet med nevropsykologiske tester og funksjonsvurderinger.

Tid & sted – og litt om NFFEs nettverksbyggende og sosiale dimensjon

Møtet holdes på St. Olavsgate 24, Filadefiakirken, torsdag 11. april klokken 18.00-20.00. 
Rett etter møtet blir det som vanlig mingling & sosialt treff på Cafe Amsterdam! Kristian Augusts gate 12.

 

 

Vel møtt!

Ser frem til gode meningsutvekslinger og tverrfaglige refleksjoner innen flere av personskadeerstatningsrettens mest spennende deler.

 

Hilsen Morten Kjelland

Leder av Norsk forum for erstatningsrett (NFFE), en del av Lexia AS 

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM AV NORSK FORUM FOR ERSTATNINGSRETT?

Som medlem i NFFE får du

  • tilgang til medlemsmøtene som holdes sentralt i Oslo, to ganger per år
  • innsendt søknad om godkjenning av etterutdanningstimer hos Den norske Advokatforening (gjelder de som deltar på møtene i Oslo)
  • tilgang til den lukkede medlemssiden som inneholder filmer med presentasjonene (forumet har derfor medlemmer fra hele landet, i tillegg til fra Danmark, Sverige og Island)

Temaene for NFFE-møtene tar særlig sikte på å belyse

  • nyheter i erstatningsretten slik at du som personskadebehandler er oppdatert på gjeldende rett
  • aktuelle medisinske temaer, med relevans for praktisk-juridisk saksbehandling for jurister og utredende medisinske spesialister

I tillegg til det faglige, har NFFE-møtene en nettverksbyggende funksjon og sosial dimensjon: Rett etter avslutningen av møtets faglige del, blir det sosialt treff på Café Amsterdam, i Kristian Augusts gate 12.

Ser frem til gode meningsutvekslinger og tverrfaglige refleksjoner innen en av personskadeerstatningsrettens mest spennende deler!

Hilsen Morten Kjelland, professor dr. juris

Leder av Norsk forum for erstatningsrett (NFFE), en del av Lexia AS 

 

 NFFE ble omdannet fra forening til forum september 2018. Videoen ovenfor er ikke oppdatert på betegnelsen «forum», men er for øvrig beskrivende for NFFEs virksomhet.

 

Enda ikke medlem? Her kan du tegne medlemskap for 2019

Nyeste Blogginnlegg

kan du lese her

Ingen innlegg på denne bloggen.