Spesialisterklæring

fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

 

 

Oversikt over alle kursene - Info om kurset Spesialisterklæring: fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på kurset. 

Kjøp adgang til Personskade Portalen og få tilgang til alle Lexia Educations e-kurs innen personskadeerstatning.

Filmene ligger innbakt i portalen som en del av dens mange forklaringsvideoer, og disse kan også tas som vanlig e-kurs som gir etterutdanningstimer og kursbevis som kan lastes opp på din side i Advokatforeningen. Les mer her

Om kurset

Spesialisterklæring: fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

I dette kurset vil du få en grunnleggende kunnskap om hvordan du kan håndtere saker der det er behov for å oppnevne medisinsk sakkyndig. Du vil få praktiske råd om prosessen med valg av spesialist og hva som er relevant å vite i forhold til spesialistens kompetanse. Kurset gir også et innblikk i hvordan medisinsk sakkyndig jobb, og hvilke kvalitetskrav som man bør forvente av en spesialisterklæring.

Kurset egner seg for advokater og saksbehandlere som håndterer skadesaker eller andre helseplager som medfører erstatningskrav.

Fordypningskurs 2 timer

Kursholder

Thomas Glott er født i 1962 og et utdannet cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1988. Fra Godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering fra 2002 og europeisk sertifisering som spesialist fra 2015. Han har hatt stilling som overlege og senere avdelingsoverlege fra 2002 ved Sunnaas sykehus.

Glott har en lang erfaring i sakkyndigarbeid i over 20 år gjennom Forum for Spesialisterklæringer ved Sandvika Nevrosenter. Det har også vært rettsoppnevnte sakkyndigeoppdrag for tingretter og lagmannsretter. Thomas Glott har en rekke vitenskapelig publikasjoner om langtidsoppfølging av traumer.

Glott 2.png

Modulene

Modul 1. Introduksjon

Modul 2. Valg av spesialist

Modul 3. Vurdering av årsakssammenheng

Modul 4. Vurdering av klientens status

Modul 5. Hva kjennetegner den gode spesialisterklæring?

 

Kursmaterialet

Kursmateriellet inkluderer en nedlastbar disposisjon, i tillegg til standardmandatet, standardavtale om oppnevning av sakkyndig og den medisinske invaliditetstabellen (systematisert etter deltemaer).

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 2 juridiske etterutdanningstimer.

  

Med ønske om riktig godt kurs!

Lexia Education


Logo Lexia Education Til ekstern bruk.png