Artroseutvikling

– årsaksvurderinger etter ortopediske skader

 

 

Oversikt over alle kursene - Info om kurset Artroseutvikling – årsaksvurderinger ved ortopediske skader

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på kurset. 

Kjøp adgang til Personskade Portalen og få tilgang til alle Lexia Educations e-kurs innen personskadeerstatning.

Filmene ligger innbakt i portalen som en del av dens mange forklaringsvideoer, og disse kan også tas som vanlig e-kurs som gir etterutdanningstimer og kursbevis som kan lastes opp på din side i Advokatforeningen. Les mer her

Om kurset

Artroseutvikling – årsaksvurderinger ved ortopediske skader

Kurset gir en grundig innføring i artroser, beriket med illustrasjoner i form av blant annet kommenterte røntgenbilder. Her gis en forklaring av hva artrose er og sentrale begreper knyttet til artroser. Deretter rettes oppmerksomheten mot medisinske årsaksvurderinger ved slitasjeskader, siden årsaksspørsmålet er det sentrale i mange erstatnings- og forsikringssaker etter personskade. Den generelle gjennomgangen etterfølges av en konkretiserende kasuistikk, med sju utvalgte kasus med beskrivelser av prognoser og sentrale sider ved typesituasjonenes egenart.

Den medisinske gjennomgangen avsluttes med en belysning av juridiske årsaks- og bevisvurderinger i personskadesaker, vinklet inn mot slitasjeskader. De avsluttende betraktningene foretas av professor Morten Kjelland. I denne delen av kurset gis det også en innføring i sentrale juridiske personskadebegreper.

Fordypningskurs 3 timer.png

Kursholder

er Arne Roger Nilsen. Han er utdannet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Basel, Sveits i 1977. Etter endt utdanning og turnustjeneste i Norge startet Nilsen utdanning til generell kirurg i Sverige og var ferdig spesialist i generell kirurgi i 1983 og spesialist i ortopedi  i 1991. Han har mange års erfaring som overlege ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. I denne perioden var Nilsens største arbeidsområde hofterevisjoner og operativ bruddbehandling.

Fra 2001 begynte han som offentlig avtalespesialist i ortopedi og drev egen praksis i Fredrikstad fram til 2016. Han hadde under tiden også en deltidsstilling i ca. 2 år som rådgivende lege ved Norsk Pasienterstatning. Nilsen arbeider nå utelukkende med spesialisterklæringer med ortopediske problemstillinger, og har skrevet erklæringer siden begynnelsen av 1990-tallet.

Kurset avsluttes med enkelte juridiske refleksjoner av professor Morten Kjelland.


 

 

 

MK Restaurant.png

Modulene

Modul 1 Innledning

Modul 2 Generelt om artrose

Modul 3 Kasuistikker

Modul 4 Avslutning

 

Kursmaterialet

Det er utarbeidet en disposisjon over forelesningen, samt ulike hjelpeskisser basert på sentrale figurer, røntgenbilder og annet som gjennomgås i videoene. Enkelte medisinske artikler om artroser er også vedlagt.

I tillegg inneholder kurset materiale til relatert til de juridiske vinklingene, som gis til slutt av professor Kjelland. Vedlagt er blant annet et utdrag fra Kjellands doktoravhandling «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler» (2008) der han skriver om slitasjeskader.

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 3 juridiske etterutdanningstimer.

  

Med ønske om riktig godt kurs!

Lexia Education


Logo Lexia Education Til ekstern bruk.png