0
BL-sales-page-bckgr
white square

Lexia Publishing

Lexia Publishing er en del av Lexia AS, og driver salg av bøker og kompendier. Vår lille «bokhandel» inneholder først og fremst egne bøker, i tillegg til enkelte gratis artikler.

IMG_6491-744-529w-353h

Morten Kjelland

Grunnleggende helserett: med forklaringsvideoer

590,-

E-boken gir en innføring i grunnleggende helserettslige prinsipper, verdier og lovregler, enkelt forklart og rikelig illustrert med eksempler fra praksis.

  • Hovedtrekkene i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og flere andre helselover
  • Hovedtrekkene i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og flere andre helselover
  • Forsvarlighetskravet i helseretten – hvordan unngå juridisk og yrkesetisk svikt som helsearbeider?
  • Taushetsplikt og opplysningsplikt – når skal du som helsearbeider tale og når skal du tie?
  • Dokumentasjonsplikt, informasjonsplikt og journalinnsyn
  • Pasientskadeordningen i hovedtrekk
  • Grunnleggende helserettslige begreper som brukermedvirkning, likeverd, ikke-diskriminering, «ikke-skade»-prinsippet, selvbestemmelse (autonomi), tilgjengelighet i helsetjenesten og pasientsikkerhet gjennom åpenhet og tillit til helsepersonell og helseforetak.
  • Oversikt over sentrale regler for legemiddelhåndtering

Hva sier de som har lest boken?

noen av tilbakemeldingene ser du her

Grete Tvenning
“ (1)

Forfatteren evner enkelt og pedagogisk å formidle den grunnleggende helserett enhver helsearbeider må være fortrolig med. Forklaringsvideoer, digitalt kursmateriale, oppgaver med løsningsforslag, m.m., gjør at den egner seg godt som en del av det pålagte kvalitetsforbedringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten.

Grete Tvenning

Jurist og daglig leder av Scandinavian Medical Centers, og tidligere virksomhetsleder legevakt og enhetsleder Helse og velferd

Yvonne Frøen
“ (1)

E-helseboken til Morten Kjelland gir en grundig innføring i helserett. Boken er særlig utformet med tanke på helsepersonell, men vil også være nyttig for andre som jobber med helserett. Den dekker de helserettslige grunnprinsippene og alle sentrale emner innen helseretten. De mest relevante emnene for helsepersonell gis en ekstra grundig behandling, eksempelvis spørsmålet om faglig forsvarlighet og taushetsplikt. Boken er pedagogisk bygd opp med tekster, video-forelesninger, oppgaver, interaktive hjelpedokumenter, nyttige lenker m.m. Kjelland er en svært god formidler, og e-boken anbefales for alle som vil sette seg inn i helserettsområdet.

Yvonne E. Frøen

Advokat i Norsk Sykepleierforbund