Hvilken verdi har mittkurs.no for kursarrangør?

Lukkede sider  deltakerne på arrangementet, som inneholder for eksempel:

 • kursmateriale i form av lysbilder, Power Point-filer, videoer og annet materiale knyttes til den aktuelle foreleser og tema
 • materialet er lesbart på nettsiden og kan lastes ned
 • materialet kan være tilgjengelig på samme tid eller publiseres etter arrangørens kjøreplan og ønsker
 • presentasjon av foredragsholdere 
 • deltakerliste
 • praktisk info som parkering, kommunikasjon, wifi, møtelokaler, lunsjsted, alt etter arrangørens behov

Åpne sider lager vi for påmeldinger og annen informasjon som skal være tilgjengelig før arrangementet starter (se tilvalg)

Her er kursprogrammet som vist i videoen

INNFØRINGSKURS I PERSONSKADERETT

Lexia Education, Thon Hotel Arena Lillestrøm 29.-30 april 2019

Thon hotel Arena.PNG

9.00-9.30 Registrering & kaffe

Kurslokale: Møterommet "Hordaland" i 2. etasje

Navneskilt får du ved ankomst og du signerer på deltakerlisten.

Konferanserom.PNG

9.30-9.45 Velkommen til kurs! Presentasjon av dagens program, herunder kobling til online-kursene

kisspng-church-nondenominational-christianity-mass-family-welcome-png-clipart-5a7803b2925ff7.5423359115178147065996.png

Kl. 9.45-10.30 Bilansvaret

 • Et lovfestet objektivt ansvar; lovens virkeområde
 • Utdypende om «gjer»-kriteriet i lys av 30 års høyesterettspraksis
 • Hovedtrekkene i den komplekse kollisjonsregelen i bilansvarsloven § 8
 • Kort om personlig ansvar og forholdet til utmålingsreglene

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

MK Restaurant.png

Kl. 10.30-10.45 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 10.45-11.30 Yrkesskadeansvaret

 • Særfordeler i trygden – «hvem, hva, hvorfor»
 • Bedriftsvilkårenes formål og funksjon
 • Generelle grensedragninger, i lys av forarbeider og praksis
 • Utdypingsemne 1: Utflukter i regi av arbeidsgiver – hvor går grensen mellom arbeid og fritid?
 • Utdypingsemne 2: Reiser til og fra arbeid – en hovedregel med mange og viktige nyanser

Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

admin-ajax (1).jpg

Kl. 11.30-11.45 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 11.45-12.30 Frister i personskadesaker

 • Oversikt over de mange og ulike typene fristregler (meldefrister, foreldelsesfrister mv.)
 • Avgrensning av problemfeltet – hva er det viktigste å være bevisst på?
 • Utdypingsemne: Når begynner fristene i personskadesaker å løpe?
 • Refleksjoner fra en advokat som har arbeidet på begge sider

Foreleser: Eivind Grande, Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

Grande2.png

Kl. 12.30-13.30 Lunsj

Lunsj Thon hotel Arena.jpg

Kl. 13.30-14.45 Tap etter trafikkskader

 • Hvem tilhører den vernede kretsen?
 • Hovedkomponentene i det rettslige erstatningsoppgjøret
 • Praktisk gjennomføring av en skadesak

Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

anne-g-sort-hvitt-copy.jpg

Kl. 14.45-15.00 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 15.00-17.15 Bruk av nevrologiske og nevropsykologiske tester

 • Hvordan foregår en undersøkelse?
 • Anonymiserte eksempler
 • Nyere studier
 • Deloppsummering av nytteverdien av testing i personskadesaker

Foreleser: Nevropsykolog AnnKristin Solbakk og nevrolog Einar Kinge, Sandvika Nevrosenter

Kinge Solbakk.PNG

Kl. 17.15-17.25 Pause, med servering

Strekk & Servering.PNG

Kl 17.25-17.40 Presentasjon av et onlinekurs: Erstatning for tort og svie

 1. Se videoen til høyre før vi møtes på kurset
 2. Reflekter 5-6 min over om du synes rettsregelen når sitt formål
 3. Resten diskuterer vi når vi møtes kursdagen!

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Kl 17.40-18.00 Spørsmål & svar

Alle foreleserne deltar i et panel og svarer på spørsmål som ikke måtte ha blitt besvart underveis

 

kisspng-question-information-technology-oxygen-tour-koh-ta-5ae2801cb1f7e8.150807991524793372729.png

Kl. 18.00 Kursslutt dag 1

kisspng-computer-icons-finish-line-inc-clip-art-finish-5add2d0c7b74f7.8723209215244444285057.png

(Eksemplet slutter her)