Innføringskurs

i praktisk personskaderett

Onboarding & oppfriskningskurs i personskadeerstatning består av 4 timer kurs, som inkluderer svar på dine spørsmål gjennom individuell veiledning. På dette kurset er det fleksibilitet, slik at du kan selv velge hvilke temaer som skal belyses og vektlegges!

Målgruppe: Nyansatte (advokatfullmektiger og saksbehandlere) og de som har vært en stund borte fra personskadefeltet og derfor trenger en oppfriskning, slik at de raskt kan komme opp på nivå for å behandle personskadesaker. Gevinst både for arbeidstaker og arbeidsgiver!

Begrenset deltakerantall (min. 1, maks. 4). Kursmateriale med hjelpeskisser mv. i egen nettside er inkludert. 

Onboarding. Grå Kjøpt bilde.png

To versjoner av kurset

Kurset finnes i to versjoner:

1. Onboardingkurs (standard): 4 forelesningstimer, med kursbevis. Kr 3990 per person.

2. Onboardingkurs Plus: 6 forelesningstimer, med kursbevis + 20 min individuelle veiledning. Kr 5990 per person. Velges denne varianten kan kurset fordeles på to dager, om deltakerne ønsker det.

Tid: Holdes normalt ukentlig, etter avtale du gjør ved å sende en e-post til morten@lexiaeducation.no 

Mine kursbevis (600 × 300 px)

Hvor og hvordan foregår kurset?

Kurset er i utgangspunktet nettbasert, på den måten at det settes opp en videokonferanse (Zoom). Der deltar det fra 1 til 4 deltakere, sammen med professor dr. juris Morten Kjelland som er kursholder.  Den etterfølgende veiledningen skjer normalt individuelt på samme måte, men det er også mulighet for deltakerne til å avtale en felles gjennomgang med spørsmål & svar.

For grupper på inntil 4 personer som holder til innenfor 50 km fra Oslo sentrum kan det avtales særskilt at kurset holdes hos en av deltakerne. Forelesningen varer da 4 timer (med innlagte pauser) og den etterfølgende veiledningen med spørsmål og svar foretas samme dag og varer til sammen 1 time (samlet 5 x 45 min).

E-kurs

Innføringskurset tar opp temaer som

 • sentrale begreper i moderne erstatningsrett
 • grunnleggende hensyn i erstatningsretten
 • bilansvaret
 • yrkesskadeansvaret
 • pasientskadeansvaret
 • arbeidsgiveransvaret mv.
 • årsakssammenheng og adekvans
 • generelle utmålingsprinsipper
 • utmåling av tings- og formuesskader
 • utmåling av personskader
 • skadelidtes medvirkning (avkortning)
 • gjenåpning/etteroppgjør

Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Han har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Morten Kjelland arbeider som professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har før det hatt en tilleggsstilling ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017. Fast foreleser på Nasjonale helsefag (for helsepersonell med utdanning utenfor EØS området) og for fjerdeårsstudenter på Medisinsk fakultet UiO. Fra 2002 har Kjelland vært fast vara i NMBU forskningsetisk forum.

Kjelland har skrevet en rekke bøker i blant annet erstatningsrett, helserett og velferdsrett, og har vært ansvarlig faglærer i flere av disse fagene. Han har vunnet JSUs undervisningspris flere ganger, og er engasjerende foreleser med lang og bred undervisningserfaring.