Kommende arrangementer

NFFE-høstmøte.PNG

Norsk forum for Erstatningsrett, Oslo 17. oktober kl. 17.30-19.30

  

Gjenåpning og etteroppgjør i lys av HR-2019-1153-A:

Dommens praktiske betydning – og hvor står vi i dag?

lefdal og lohne.PNG

Hva en personskadeadvokat må kunne om «frozen shoulder» og nerveskader

– og hvordan slike skader vurderes i relasjon til varig medisinsk invaliditet og funksjonsevne

glott og kinge.PNG

Påmeldingsknapp, grønn.png

Personskade Master Class 2020

18 etterutdanningstimer, kombikurs

hero med logo.PNG

Personskade MasterClass 2020 består av to kursdager, som omhandler juridisk-medisinske spørmål i personskadesaker og det viktige og vanskelige ved behandlingen av yrkesskader. Begge kursdagene er praktisk vinklet, slik at kurset skal gi godt utbytte for praktisk saksbehandling.

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere og andre som arbeider med personskadeerstatning

Begrenset deltakerantall. Påmeldingen er åpen nå. 

Påmeldingsknapp, grønn.png

Kommende onlinekurs for våren og høsten 2019

Klikk her for å bli oppdatert om nye personskadekurs

Gjenåpning av personskadesaker

Samlet oversikt over regelverk og nyere rettspraksis

Utgivelse: Våren 2020

Forsikringsretten

– en praktisk oversikt, med vekt på hva du må kunne for utmåling av et samlet personskadeoppgjør

Utgivelse: Våren 2020

Prosedyretips for skadelidtsiden

i saker med «lavinvaliditeter» og ved vanskelig konstaterbare skader

Utgivelse: Våren 2020

Forsørgertapserstatning

Grunnleggende prinsipper, konkrete eksempler og bruk av beregningsverktøy

Utgivelse: Våren 2020

Pasientundersøkelser i personskadesaker

Hvordan foregår undersøkelsen hos spesialist? Et filmatisert innblikk

Utgivelse: Våren 2020

Nevropsykologiske utredninger i personskadesaker

Sentrale begreper, utredning av funksjonsevne og praktiske eksempler (kasuistikker)

Utgivelse: Våren 2020

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

etter trafikkulykker, yrkesskader og andre hendelser

Utgivelse: Våren 2020

Milde traumatiske hjerneskader

etter trafikkulykker, yrkesskader og andre hendelser

Utgivelse: Våren2020

Depresjon og angst

etter trafikkulykker, yrkesskader og andre hendelser

Utgivelse: Våren 2020