Kommende arrangementer

Kommende onlinekurs for våren og høsten 2020

Klikk her for å bli oppdatert om nye personskadekurs

Gjenåpning av personskadesaker

Samlet oversikt over regelverk og nyere rettspraksis

Utgivelse: Våren 2020

Forsikringsretten

– en praktisk oversikt, med vekt på hva du må kunne for utmåling av et samlet personskadeoppgjør

Utgivelse: Våren 2020

Prosedyretips for skadelidtsiden

i saker med «lavinvaliditeter» og ved vanskelig konstaterbare skader

Utgivelse: Våren 2020

Forsørgertapserstatning

Grunnleggende prinsipper, konkrete eksempler og bruk av beregningsverktøy

Utgivelse: Våren 2020

Pasientundersøkelser i personskadesaker

Hvordan foregår undersøkelsen hos spesialist? Et filmatisert innblikk

Utgivelse: Våren 2020

Nevropsykologiske utredninger i personskadesaker

Sentrale begreper, utredning av funksjonsevne og praktiske eksempler (kasuistikker)

Utgivelse: Våren 2020

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

etter trafikkulykker, yrkesskader og andre hendelser

Utgivelse: Våren 2020

Milde traumatiske hjerneskader

etter trafikkulykker, yrkesskader og andre hendelser

Utgivelse: Våren2020

Depresjon og angst

etter trafikkulykker, yrkesskader og andre hendelser

Utgivelse: Våren 2020