Oppgave

Hvem har ansvaret

Utarbeide kurstittel, lengde på kurs

Christine

Konferere om valg av forelesere

Christine | Morten

Snakke med foreleser om tittel, lønn og at kurset kan legges ut for online-salg uten ytterligere honorar og i kontrakten må det også settes inn hvor fakturaen skal sendes

Christine

Christine kontakter Anne Grethe for å reserve tid for streaming/filming og sender navn, e-post adresse og telefonnummer til forelesere

Christine | Anne Grethe

Streamer settes på oppdraget

Anne Grethe

Be foreleser sende 4-5 kulepunkter over innholdet i forelesningen for å kunne legge ut på kurssiden + et avsnitt som forteller hvem foreleser er + høyoppløselig bilde av foreleser

Dette sender Christine samlet til innen en uke etter det er reservert tid for kurset

Christine

Sende ut mal som Morten har laget til forelesere

KLIKK HER FOR Å LASTE NED MALEN 

Christine

Sørge for at Anne Grethe og Morten får forelesernes lysbilder, kursmateriale, disposisjon og 4 kontrollspørsmål til onlinekurset senest en uke før kursstart. Legges inn i skjemaet nedenfor + send Morten sms på 91 68 20 25 når det er gjort. Morten går deretter gjennom innholdet for å sjekke at det holder pedagogisk og estetiske kvalitetsmål. 

Christine

Sørge for at streamer får lysbildene før kursstart

Anne Grethe

Sørger for at streamer laster opp filmen fra forelesningen og leveres redigerer

Anne Grethe

Sørger for at Christine får lister og hvor mange som meldte seg på kurset, hvor mange som deltok, og hvor mange som tok kursbeviset

Anne Grethe

Sende den ferdig filmen til Morten, som legger den ut på kurssiden

Anne Grethe | Morten

Gi beskjed om fakturering for streamingoppdraget til Lexias regnskapsavdeling

Anne Grethe

Loading...