Lexia Education

Leverandør av juridiske kurs og digitale produkter


< Se alle våre kurs
E-KURS I JURIDISK-MEDISINSKE EMNER

Pasientundersøkelser
i personskadesaker: et filmatisert innblikk

Dr. Thomas Glott, spesialist i fysikalsk rehabilitering, Sandvika Nevrosenter og Sunnaas sykehus (les mer)

1450 kr eks. mva.

1 juridisk time | Innføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere, medisinsk sakkyndige

Frittstående 1


I dette kurset vil du få en grunnleggende kunnskap om hvordan sakkyndig arbeid utføres i praksis. De fleste sakkyndigoppdrag innebærer at skadelidte skal ha samtale med og bli undersøkt av en spesialist. Kurset gir innblikk i hvorfor en konsultasjon er nødvendig og hva skadelidte kan forvente. For advokater og saksbehandlere som håndterer skadesaker eller andre helseplager som medfører erstatningskrav gir kurset innblikk i nytte og begrensninger med konsultasjonen. Innholdet av sakkyndigoppdrag og arbeidet vil variere betydelig avhengig saken, og problemstillingen er derfor illustrert med to helt ulike historier.

Modul 1. Sakkyndigrollen l Modul 2. Case 1: Nakkesleng med vanskelig konstaterbare skader l Modul 3. Case 2: Pasient med et sammensatt skadebilde l Modul 4. Oppsummering og avsluttende merknader

Klikk for mer info og bestilling

Spesialisterklæring – oppdraget til medisinsk sakkyndig. Hva kjennetegner den gode spesialisterklæring?

Dr. Thomas Glott, spesialist i fysikalsk rehabilitering, Sandvika Nevrosenter og Sunnaas sykehus (les mer)

1450 kr eks. mva.

2 juridiske timer | Innføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere, medisinsk sakkyndige

Frittstående 1


I dette kurset vil du få en grunnleggende kunnskap om hvordan du kan håndtere saker der det er behov for å oppnevne medisinsk sakkyndig. Du vil få praktiske råd om prosessen med valg av spesialist og hva som er relevant å vite i forhold til spesialistens kompetanse. Kurset gir også et innblikk i hvordan medisinsk sakkyndig jobber, og hvilke kvalitetskrav som man bør forvente av en spesialisterklæring.

Modul 1. Formelle krav til en spesialisterklæring og hvordan oppdraget formuleres gjennom et mandat l Modul 2. Valg av spesialist l Modul 3. Vurdering av årsakssammenheng l Modul 4. Vurdering av klientens status l Modul 5. Hva kjennetegner den gode spesialisterklæring?

Klikk for mer info og bestilling

Artroseutvikling
– årsaksvurderinger etter ortopediske skader

Dr. Arne Roger Nilsen, spesialist i ortopedi (les mer)

1450 kr eks. mva.

3 juridiske timer | Innføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere, medisinsk sakkyndige

Frittstående 1


Kurset gir en grundig innføring i artroser, beriket med illustrasjoner i form av blant annet kommenterte røntgenbilder. Her gis en forklaring av hva artrose er og sentrale begreper knyttet til artroser. Deretter rettes oppmerksomheten mot medisinske årsaksvurderinger ved slitasjeskader, siden årsaksspørsmålet er det sentrale i mange erstatnings- og forsikringssaker etter personskade. Den generelle gjennomgangen etterfølges av en konkretiserende kasuistikk, med sju utvalgte kasus med beskrivelser av prognoser og sentrale sider ved typesituasjonenes egenart.

Den medisinske gjennomgangen avsluttes med en belysning av juridiske årsaks- og bevisvurderinger i personskadesaker, vinklet inn mot slitasjeskader. De avsluttende betraktningene foretas av professor Morten Kjelland. I denne delen av kurset gis det også en innføring i sentrale juridiske personskadebegreper.

Modul 1. Innledning l Modul 2. Generelt om artrose l Modul 3. Kasuistikker l Modul 4. Avslutning, med juridiske refleksjoner

Klikk for mer info og bestilling

Hele året

Smerteutvikling og sentral sentisitisering

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 1 time

Abonnement / Norsk Forum for Erstatningsrett

Webinaropptak

Hele året

Smerter fra et sakkyndigperspektiv

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 1 time

Abonnement / Norsk Forum for Erstatningsrett

Webinaropptak

Hele året

Bruk av nevropsykologiske tester

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 1 time

Abonnement / Norsk Forum for Erstatningsrett

Webinaropptak

Hele året

Hva en personskadeadvokat må kunne om «frozen shoulder» og nerveskade

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Ajourføringskurs | 1 time

Abonnement / Norsk Forum for Erstatningsrett

Webinaropptak

Hele året

Pasientundersøkelser i personskadesaker: et filmatisert innblikk

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 1 time

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          

Hele året

Spesialisterklæringer - fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Innføringskurs | 1 time

Abonnement / Personskadeportalen

Webinaropptak

Hele året

Artroseutvikling - årsaksvurderinger etter ortopediske skader

Klikk for info og påmelding-knapp med hvit bakgrunn

Fordypningskurs | 3 timer

Abonnement / Personskadeportalen

        E-kurs          


 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen gir ajourføringskurs med faglig oppdatering på høyt nivå innenfor sentrale rettsområder til en rimelig pris. For meg har det fungert spesielt godt at lengden på hvert kurs er optimalt tilpasset en hektiske hverdag, slik at de er enkle å gjennomføre ved siden av ordinære arbeidsoppgaver. Alle kurstimer gir etterutdanningstimer hos advokatforeningen. Den digitale løsningen fungerer enkelt og greit uten kompliserte prosedyrer. I etterkant av kurset ligger både opptak av foredragene og kursmateriell tilgjengelig på Nyhetsportalen for senere oppslag og nytte.”

  Advokat, Advokatfirmaet Robertsen AS

 • Lexia Education

  “Lexia Education gjør det enkelt for meg å holde meg oppdatert innen ulike rettsområder. Høy kvalitet på kursarrangørene. I tillegg er det flott at kursene gir etterutdanningstimer. Anbefales virkelig!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Jeg er strålende fornøyd med Lexia sine kurs. De er svært aktuelle for å holde seg oppdatert på rettsområdene man jobber med, men også for å få innblikk i andre rettsområder. Ved å følge flere av kursene får man en bred og samlet oppdatering. Også veldig fint med gjennomgangene av ny rettspraksis og lovendringer. Anbefales”

  Advokatfullmektig, Askø Advokatfirma

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen har svært relevante kurs med solide foredragsholdere, og er en enkel og rimelig måte å holde seg faglig ajour på.”

  Advokat, Advokatene Graasvold & Stenvaag

 • Lexia Education

  “Ansvarskurset til Morten Kjelland er oversiktlig og lærerikt, og tar for seg sentrale emner innen erstatningsretten og. Et supert verktøy for alle som arbeider innen personskader. Kurset er pedagogisk og lett å følge, da oppdelingen av hvert emne gjør gjennomgangen oversiktlig og ryddig. Det er enkelt å finne tilbake til temaer du kanskje vil se på igjen, emnene blir grundig gjennomgått og hver leksjon er supplert med sentrale rettskilder. Jeg kan absolutt anbefale kurset.”

  Advokatfullmektig, Codex Advokat

 • Lexia Education

  “Anne Grethe Kjelland gir på kurset «NY Barneerstatning» en oversiktlig og meget pedagogisk fremstilling av både gammel og ny skl. § 3-2 a samt de sentrale hensyn og formål bak lovendringen. Foredraget er delt inn i flere kortere leksjoner som gjør det enkelt å følge med og å ta pauser ved behov. Kursets relevante oppgaver forsikrer deg om at du har forstått utmålingsreglene. Kurset kan anbefales på det varmeste!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Har nettopp sett kurset «Trygd i EØS» med trygderettsdommer Øyvind Bø. Anbefales! Gir deg en grei innføring i viktige juridiske spørsmål, inkludert trygd og pensjoner.”

  Jurist og økonom

 • Lexia Education

  “Jeg har nettopp gjennomført online- kurset Sivilprosess i et nøtteskall holdt av Jørgen Vangsnes. Kurset gir en poengtert og pedagogisk innføring i de grunnleggende reglene i tvisteloven og hensynene som ligger bak dem. Oppdelingen av kurset i flere leksjoner gjør kurset oversiktlig, og man kan enkelt gå tilbake til emner det er ønskelig å se på igjen. I hver leksjon er det i tillegg vist til supplerende rettskilder, så det er enkelt med fordypning. Kurset kan absolutt anbefales.”

  Politiadvokat, Oslo politidistrikt

 • Lexia Education

  “Kurset er i en oversiktlig og enkelt form.
  Beate har en tydelig og enkel måte å formidle pensjon på.
  Det er som å få en privat foredragsholder som genuint utstråler et ønske om at nettopp du skal forstå.
  Her lærte jeg mye på kort tid.”

  Leder Personforsikring

 • Lexia Education

  “Professor dr juris Morten Kjelland har forfattet nett baserte kurs om personskade erstatning, som er lettfattelig, og som er av meget høy faglig kvalitet.
  Jeg vil på det sterkeste anbefale alle som arbeider med personskade erstatning å benytte seg av hans kurstilbud.”

  Advokat, Notodden

 • Lexia Education

  “Idrettsjuss er den viktigste fagkunnskapen jeg har lært på Norges idrettshøgskole. Gunnar-Martin er en enestående og inspirerende formidler av faget. Han har gitt meg innsikt og forståelse for hvilket handlingsrom du faktisk har, og hvilke «spilleregler» du må følge. Jeg vil sterkt anbefale dette kurset for ledere og tillitsvalgte i idretten, men også trenere og utøvere/spillere. Det er til stor nytte for meg i min jobbhverdag med analyse og sponsorrådgivning hos Sponsor Insight AS, og ikke minst i mitt styreverv i Skistyret i Norges Skiforbund.”

  Rådgiver, Sponsor Insight AS

Nyhetsbrev

Bli holdt oppdatert om kommende kurs!

Lexia Education sender ikke ut spam. Du kan når som helst melde deg av.

Hva inneholder Lexia-kursene?

Alle Lexia Educations temabaserte livestreamkurs har en tilhørende ressursside, som fungerer både som ressursside under selve kurset og i etterkant av kurset og er tilgjengelig 6 mnd fra kursslutt.

Nettsidene inneholder slik som:

 • Disposisjon og lysbilder
 • Maler og sjekklister
 • Domssamlinger
 • Artikler og annet egenprodusert materiale
 • Lenkesamlinger til Lovdata Pro, Rettsdata mv.
 • Digitalt kursbevis, etterutdanningstimer
Praktisk rettsanvendelse
Alle kurs er praktisk rettet
for å sikre nærhet til konkret rettsanvendelse
kisspng-question-information-technology-oxygen-tour-koh-ta-5ae2801cb1f7e8.150807991524793372729
Mulighet for å stille spørsmål
til foreleser underveis i kurset
Zoom
Høykvalitets bilde og lyd
unnamed
Ett-klikks oppkobling
Verktøy
Digital ressursside
til hvert enkelt kurs
Kursbevis
Etterutdanningstimer og kursbevis

Idéer til nye kurs? - Vi vil ha dine innspill!

Lexia Education arbeider systematisk for en stadig forbedret kursopplevelse 

En god kurside-bilde

Utmerket! Vi tar med oss dette i utarbeidelsen av vår kurskatalog. Hilsen Lexia Education support team