Informasjon til forelesere

som bidrar på Nyhetsportalen

Til våre forelesere på Nyhetsportalen!

For å forenkle arbeidet for alle og sikre god informasjonsgivning, har vi her samlet informasjon i forbindelse med forelesningen din for Lexia Education. Dersom du har spørsmål underveis, kan du kontakte:

Morten (fag- og formidlingsansvarlig) T 916 82 025  morten@lexiaeducation.no

Anne Grethe (daglig leder) T 917 56 292  anne.grethe@lexiaeducation.n

Logo-Lexia-Education

Innsending av materiale til Lexia Education sendes en uke dager før kurset:

 • Power Point-filen 
 • Lysbilder og annet kursmateriale som skal ut til deltakerne
 • 4-6 kulepunkter med stikkord på hva forelesningen inneholder
 • Logo om det er ønskelig 

Alt materialet sendes til: kursmateriale@lexiaeducation.no

sending

Sett av plass til videobildet – og noen ord om skriften

Vi har utarbeidet en illustrasjon for hvordan vi plasserer bildet av deg på opptaket som gjøres. Det er markert ved den stiplede linjen øverst til høyre på lysbildemalen. 

 • Lysbildene utformes slik at det stiplede området som er satt av til videoen er fritt.
 • Som det fremgår benyttes bredformatet (16:9) som er standard i dag.
 • Skriftstørrelse bør være på 22-punkt eller større, slik at det er leselig også på nettbrett og andre mobile enheter.
Last ned lysbildemalen
Lysbildemal. Bilde (170121).pngNY

Logo for profilering

Ønskes det at vi setter inn firmalogo,  blir den plassert som vist i lysbildemalen. Det beste er å benytte en transparent logo. Den settes også inn på nettsidene for kurset.

picture15070451541464

Visualiser – om du selv ønsker! Fri benyttelse av våre kjøpte bilder

Bilder er noe som erfaringsvis levendegjør presentasjonen, men dette er selvsagt helt opp til deg hvorvidt du vil bruke slike visualiseringer.

Bilder som Lexia Education har betalt for å kunne benytte i en slik sammenheng finner du ved å klikke på knappen.

 • Brukernavn: bildebase@lexiaeducation.no
 • Passord: bildebase99
Ta meg til bildebasen
Visualisering

Introduksjon av deg selv + pausetid

 • Presentasjon ved oppstart: Du presenterer deg selv i starten av forelesningen.
 • Pausetidspunkt bestemmer du selv, ut fra hva som er naturlig med tanke på tematikk og pedagogikk.
Pause

Slik sender du faktura

 • Send faktura til faktura@jussys.no

 • For arbeidstakere: Satsen er kroner 4000 per oppdrag/forelesningstime.  I tillegg dekkes utgifter til reise og parkering.

  For selvstendig næringsdrivende: Satsen er kroner 5000 per oppdrag/undervisningstime.  I tillegg dekkes utgifter til reise og parkering

 • MVA? Nei: siden dette er livestream er kursene unntatt merverdiavgift

 • Fakturaopplysninger som må med:

  • Navn på kurset

  • Kursdato

  • Firmanavn

  • Postadresse
  • Organisasjonsnummer

  • Bankkontonummer for overføring fra Jussystemer AS
  • Personnummer (for de som ikke fakturerer via firma)*

* Foreleserne som fakturerer som privatperson avlønnes med 50 % skattetrekk. Jussystemer AS innberetter beløpet automatisk og innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift og sender «lønnslipp» kryptert direkte til forelesers e-postadresse. Utbetaling skjer innen 2-3 dager etter at Jussystemer AS har mottatt disse opplysninger.

Faktura - symbol2

Tid, sted & praktiske opplysninger

Studioet vi sender fra er i 5. etasje, C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo. Det ligger rett overfor tinghuset. Se kartet. Ring på dørklokken eller  ta kontakt på telefon: 973 43 680, og vi møter deg. Vær der  20-30 minutter i forkant, slik at alt er klart i god tid før vi går «på luften».  

Trikk stopper rett utenfor inngangsdøren. 3 min fra Stortinget t-stasjon. 100 meter fra Sentrum P-hus

Merk at datamaskinen vi bruker for å kjøre presentasjonen, er i fullskjerm-modus og dermed uten visning av notater. Det er for at notatene ikke skal bli synlige for deltakerne. Ta derfor med utskrift eller din egen bærbare maskin som du leser fra. Din egen laptop setter vi på hev-senk-bordet du står ved. De fleste klarer fint å klikke frem lysbildene med notatvisning på egen maskin samtidig som de klikker frem lysbildene på maskinen vi livestreamer fra. Våre erfarne streamingassistenter vil vise deg dette. 

Vi spriter rutinemessig av mikrofoner og annet som trengs for å ivareta smittevern.

Du får tilsendt deltagerliste dagen før kurset.

Vel møtt! Vennlig hilsen Lexia Education, ved Morten og Anne Grethe