Hjelpeskisse

over behandlingsutgifters erstatningsvern

Professor dr. juris Morten Kjelland 2019 ©

Hjelpeskisse Behandlingsutgifter

Bokutdrag

som forklarer, utdyper og eksemplifiserer

  • hvilke behandlingsutgifter som nyter erstatningsvern
  • skadelidtes utprøvingsadgang
  • hvilke argumentasjonslinjer som er viktig for skadevoldersiden
  • Alt basert på analyser av ca. 1000 avgjørelser (dommer og PSN-vedtak) og andre rettskilder
  • Bokutdragene er fra min nye Erstatningsrett - en lærebok (2019) og Pasientskaderett (2011). Kun til intern bruk for de som bestiller, se skjemaet rett nedenfor.
bokutdrag