Velkommen til Helserettsportalen!

Praktisk rettet helserett for helsearbeidere

Denne portalen inneholder praktisk rettede undervisningsfilmer innen sentrale deler av helseretten. Hovedvekten er lagt på den loven som er viktigst for de enkelte helsearbeiderne, nemlig helsepersonelloven. De mange undervisningsfilmene jeg har laget forklarer og eksemplifiserer med praktiske illustrasjoner essensen i lovbestemmelsene.

Underveis tar jeg opp en rekke praktiske spørsmål helsearbeidere kan komme opp i gjennom sin hverdag, og gir svar på hvordan disse løses for å opptre i samsvar med regelverket. Nettsiden har dermed et kvalitetssikrende formål for både den enkelte tjenesteyter og virksomheter (helseforetakene i vid forstand). Videofilmene er lagt opp slik at kunnskapen skal være enkel å omsette i praksis, og de kan ses enkeltvis etter behov. I filmene presenteres blant annet ulike typer caser og består av flere deler, som belyser blant annet

 • Hovedtrekkene i de mest sentrale lovbestemmelsene i helsepersonelloven
 • Juridisk metode i et nøtteskall; de to hovedtrinnene i den juridiske prosessen
 • Individansvars vs. systemansvar
 • Sentrale avgjørelser fra Høyesterett og Helsepersonellnemnda
 • Forsvarlighetskravet i helseretten
 • Taushetsplikt og opplysningsplikt
 • Dokumentasjonsplikt
 • Pasientskadeordningen i hovedtrekk
 • Med mer

Helserettsportalen inneholder mer enn bare filmer - den samler og systematiserer også flere andre viktige helsejuridiske ressurser:

 • Redaksjonelt bearbeidet nyhetsbrev, Nyheter i helseretten. Nyhetsbrevet er redaksjonelt bearbeidet, ut fra målsettingen om å presentere ikke alt, men det viktige av nyheter. Det utgis vanligvis en gang i måneden, avhengig av hvor mye nytt som er kommet til siden forrige nyhetsbrev.
 • Lysbilder, hjelpeskisser og andre hjelpedokumenter legges ut fortløpende
 • Praktisk rettet oppgave som deltakerne kan løse før de ser videofilmene, som så gir svar
 • Kontaktskjema dersom det er behov for hjelp med innlogging eller annet datateknisk
 • Kontaktskjemaet kan også benyttes dersom det er generelle, faglige spørsmål relatert til innholdet i undervisningsfilmene

Det er mange spennende temaer innen helseretten, som er i stadig endring! Med ønske om godt utbytte av nettsiden,

Signatur Morten Kjelland

Morten Kjelland, stifter av Helserettsportalen.no og Lexia Education AS

Professor dr. juris


Bestilling og innlogging 

Eksisterende abonnenter: Klikk her for rask innlogging med allerede tildelt brukernavn og passord Nye abonnenter: Klikk her for å bestille. 290 kr/per mnd og gir tilgang for alle i kommunen (ikke 290 kr per pers.). Ingen bindingstid
2vm5gq

Praktisk vinklet – kunnskapen må kunne omsettes i praksis ...

Kurset er lagt opp slik at kunnskapen skal være enkel å omsette i praksis. Av den grunn har samtlige forelesninger praktiske vinklinger. Kursdeltakerne får presentert blant annet ulike typer caser og illustrasjonsmateriale fra nemndsavgjørelser og dommer, som speiler forskjellige situasjoner fra praksis. I tillegg følger hjelpeskisser mv.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Noen av de vanligste spørsmålene som er blitt stilt

Spørsmål #1 Er det noen begrensning i antallet ganger jeg kan se videofilmene?

Nei, abonnenter på siden kan se filmene på Helserettsportalen så mange ganger man ønsker.

Spørsmål #2 Fungerer Helserettsportalen også på mobil og nettbrett?

Ja, Helserettsportalen.no fungerer på alle enheter, både stasjonære og bærbare og for PC/IOS (Mac). Strømmingen av videofilemene vil automatisk tilpasses mottakerens enhet og båndbredde. For Windowsbaserte enheter har Google Chrome vist seg å være raskere enn Internet Explorer (men alle nettlesere fungerer).

Spørsmål #3 Trenger man å ha lest oppgaven i forkant av filmene?

Det er ikke nødvendig å ha lest oppgaven i forkant, men den rommer såpass mange spørsmål at det kan gi økt læringsutbytte å ha gjort seg noen refleksjoner ved å se på den i 8-10 minutter først.

Spørsmål #4 Kan jeg sende inn helsejuridiske spørsmål til Helserettsportalen?

Morten Kjelland kan svare på spørsmål som er generelle og direkte knyttet til innholdet i undervisningsfilmene. Helserettsportalen er imidlertid takknemlige for innspill til temaer for nye undervisningsfilmer, og Lexia Education kan også engasjeres til å holde kurs om temaer som enten ønskes utdypet eller ikke omfattes av filmene i nettportalen her. Forespørsel om kurs kan rettes enten direkte til morten@helserettsportalen.no eller via Kontaktskjemaet.

Stifter, utvikler og foreleser på Helserettsportalen

Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland undervist i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.