0

 

 
Grunnleggende helserett 

– hovedlinjer og utvalgte emner, med vekt på forsvarlighetskravet

 

En portal for alle grupper av helsearbeidere

 

 

 

Allerede medlem?

Gå til medlemssiden Glemt brukernavn og passord?
pngfind.com-lock-icon-png-1130428 Lås

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på en av filmene som finnes i e-boken. 

Få gratis tilgang til e-boken ved å registrere deg nedenfor.

Om e-boken

Grunnleggende helserett: med forklaringsvideoer

Helserett og trygderett for Nasjonale helsefag. Sentrale emner i e-boken er blant annet

 • Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, svangerskapspenger, uføretrygd med mer
 • Hovedtrekkene i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenestelevn og flere andre helselover
 • Forsvarlighetskravet i helseretten – hvordan unngå juridisk og yrkesetisk svikt som helsearbeider?
 • Taushetsplikt og opplysningsplikt – når skal du som helsearbeider tale og når skal du tie?
 • Dokumentasjonsplikt, informasjonsplikt og journalinnsyn
 • Pasientskadeordningen i hovedtrekk
 • Grunnleggende helserettslige begreper som brukermedvirkning, likverd, ikke-diskriminering, «ikke-skade»-prinsippet, selvbestemmelse (autonomi), tilgjengelighet i helsetjenesten og pasientsikkerhet gjennom åpenhet og tillit til helsepersonell og helseforetak.

E-boken inneholder også

 • Enkel beskrivelse av juridisk metode i et nøtteskall
 • Veiledning til helsearbeidere om hvordan man viser til en lov
 • Forklaringsvideoer med oppgaver og digitalt kursmateriale
 • Interaktive dokumenter & hjelpeskisser
 • Multiple choice for å teste egen forståelse
 • Kontaktskjema og rask IT-support

enkeltforklart-NY