Frister i personskadesaker

– oversikt over regelverk, med vekt fra starttidspunktet for fristene

 

 

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på kurset. 

Kjøp adgang for å se alle leksjonene og hente kursmaterialet.

Pris: kr 1450

Om kurset

Frister i personskadesaker – oversikt over regelverk, med vekt fra starttidspunktet for fristene

I dette kurset vil du få en oversikt over reglene om frister i personskadesaker, både generelle frister og de mer spesielle. Presentasjonen belyser de ulike reglenes virkeområde og materielle innhold, med gjennomgang av både sentrale lovregler, rettspraksis og andre rettskilder. Det fokuseres på oversikt og systematikk, slik at du får innsikt i hvilke frister som er viktige i de ulike typene saker. Du vil få en oversikt over det kompliserte regelverket, enkelt forklart og med integrerte hjelpeskisser, figurer og oppsummeringer.

Grande gir deg underveis også tips for saksbehandlingen, som ledd i å gjøre kurset praktisk vinklet.

Boks 6.png

Kursholder

Eivind W. Grande er advokat og partner i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS. Han har erstatnings- og forsikringsrett som et av sine sentrale fagområder, og har jobbet med det siden 2000. Han har jobbet mange år som advokat i forsikringsselskap (If og Tryg), og senere som advokat i advokatfirma på både selskaps-siden og skadelidt-siden. Grande har bred erfaring med personskadesaker både i domstolene/prosess og utenrettslig saksbehandling, og er mye brukt som foredragsholder.

Eivind Grande.jpg

Disposisjon

 

vist som stillbilde av film-oversikten

 

 

Modulene

Modul 1. Meldefrist og klagefrist, FAL §§ 8-5 og 18-5

Her gjennomgås reglene om meldefrist og klagefrist etter FAL. Reglene i §8-5 for skadeforsikring og §18-5 for personforsikring er innholdsmessig tilnærmet like. Du får en grundig gjennomgang av reglenes virkeområde og det materielle innhold. Til slutt får du en oppsummering.

Modul 2. Foreldelse

Reglene om foreldelse i personskadeerstatning står flere steder i lovverket. Her får du en grundig gjennomgang av de ulike reglene, med hovedfokus på foreldelsesloven og FAL. Det gås nærmere inn på foreldelsesfristens start, fristens lengde, og hvordan fristen avbrytes (fristavbrudd). Du får en oppsummering til slutt. 

Modul 3. Varslingsplikt for foreldelse

Forsikringsselskapene må i mange tilfeller varsle om at foreldelse vil bli påberopt. Det er regler om dette i FAL og i yrkesskadeforsikringsloven. Du får en grundig gjennomgang av reglene, med bl.a. reglenes virkeområde og det materielle innholdet. Til slutt får du en oppsummering.

Modul 4. Oppsummering

Det er mange frister å holde styr på, og det er nyttig med en oppsummering til slutt. Oppsummeres både meldefrist, klagefrist og varslingsplikt i ett lysbilde.


Kursmaterialet

Kursmateriellet inkluderer lysbildene til forelesningen, i tillegg til en lenkesamling til Lovdata Pro over sentrale rettsavgjørelser (både dommer og nemndsuttalelser).

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset søkes godkjent med 2 kurstimer.

  

Med ønske om riktig godt kurs!

Professor dr. juris Morten Kjelland, Lexia Education

 Logo_Lexia_Education.png